Ett år av fångsolidaritet

För ett år sedan, 24:e januari 2018, startade några av oss initiativet Frihet åt Ahed Tamimi Göteborg. Vi skapade en Facebook-sida och kallade till en manifestation för att uppmärksamma den israeliska ockupationsmaktens fängsling av den då 16:åriga palestinska flickan Ahed Tamimi. Fallet hade vid det laget redan fått stor uppmärksamhet världen runt, men svenska initiativ lyste med sin frånvaro. För oss var det ett självklart tillfälle att uppmärksamma att Aheds brott, likt så många andra palestiniers, var att trotsa Israel, en apartheidregim som upprätthålls genom militär ockupation. En regim, vars bosättarkoloniala våld är uppbundet i andra imperialistiska projekt såsom Fort Europa och otaliga västerländska militäräventyr i Mellanöstern och Nordafrika i vad som rubriceras som krig mot “terrorism” och “extremism”. En regim, vars etniska rensning, förtryck och exploatering motiveras med falska etnonationalistiska anspråk på att vara alla judars hemland. En regim, vars fränder inte återfinns bland de som bekämpar rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, utan bland den antisemitiska regeringen i Ungern, det nazistiskt dominerade Ukraina och Brasiliens Jair Bolsonaro, som är beredd att offra Amazonas djungel för privata vinstintressen. Med sin “örfil som hördes världen runt” visade Ahed Tamimi att det är möjligt att göra motstånd, och med sina ord innanför och utanför fängelsemurarna har Ahed påmint om nödvändigheten av att alla vi som vill kämpa för befrielse och en rättvis framtid binder samman våra kamper på alla sätt vi kan.


Efter vår första manifestation tidigt förra året har vi anordnat ett flertal andra arrangemang: Flera manifestationer av olika slag, själva och tillsammans med andra; brevskrivarkvällar för Ahed Tamimi och andra palestinska fångar; filmvisningar och samtal för att fördjupa kunskapen om Palestina och bredda förståelsen av hur kampen för ett fritt Palestina hör ihop med så många andra kamper för rättvisa och befrielse. Vi har knutit många olika kontakter lokalt och internationellt i samband med vårt arbete. Bland annat med det internationella nätverket Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network. Efter att ha konstaterat många gemensamma ståndpunkter beslöt vi i samband med frigivningen av Ahed och hennes mamma Nariman Tamimi i slutet av juli 2018 att ombilda oss som en fristående lokalgrupp i nätverket, Samidoun Göteborg.


Ett år senare, den 24:e januari 2019, har vi i Samidoun Göteborg precis avslutat uppmärksammandet av den internationella aktionsveckan för den palestinske fången, tillika PFLP: s generalsekreterare, Ahmad Sa’adats frihet. Vi har tillsammans med många internationella grupper på många olika sätt uppmärksammat frågan och alltid pekat på kopplingen mellan enskilda viktiga palestinska fångar såsom Ahed Tamimi och Ahmad Sa’adat å ena sidan och alla palestinska fångar, den palestinska befrielsekampen och alla internationella kamper för fred, frihet och rättvisa å den andra. Vi hoppas, och tror, att vårt arbete har bidragit till att väcka intresse, uppmärksamhet, engagemang och förhoppningar för solidaritetsarbetet med alla palestinska fångar och med den palestinska befrielsekampen. I den närmsta framtiden stödjer vi arbetet för en bojkott av Eurovision Song Contest i Israel som del av den internationella BDS-kampanjen för ett slut på ockupationen av Palestina, för ett slut på apartheidregimen och för alla palestinska flyktingars rätt att återvända. Under februari kommer vi även uppmärksamma den framstående palestinska feministen och vänsterparlamentarikern Khalida Jarrar, som i slutet av februari kommer ha suttit i 16 månader av administrativt förvar som en del av Israels försök att kväsa motstånd genom angrepp på motståndsledare. I båda dessa frågor arbetar vi med andra och uppmuntrar andra att med även de minsta medlen bidra till solidaritetsarbetet med den palestinska befrielsekampen.


Slutligen så fortsätter vi att driva viktiga frågor om imperialism och internationell solidaritet med Palestina och palestinska fångar som fokus för vårt arbete. Vår solidaritet med palestinska fångar är samtidigt solidaritet med den palestinska befrielsekampens upprepat straffade, men ständigt kämpande, ledarskap såväl som med de palestinska massor som efter 70 år av israeliskt förtryck och mer än 100 år av internationell ockupation och kolonisering ståndaktigt fortsätter sin trotsiga existens och sitt kreativa motstånd. Vi kämpar med en radikal övertygelse om att kampen för Palestinas befrielse är en nödvändig kamp för alla världen över som kämpar mot förtryck och exploatering och för fred, frihet och rättvisa.

Frihet för alla palestinska fångar!

Frihet för Palestina!

3 KOMMENTARER

  1. […] The international Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network salutes our comrades in Gothenburg, Sweden on one year of organizing together as a collective for the liberation of Palestinian prisoners – and the liberation of Palestine. We urge all to visit the Samidoun Gothenburg website in Swedish and read the Swedish original statement: https://samidoun.net/sweden/ett-ar-av-fangsolidaritet/ […]

  2. […] The international Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network salutes our comrades in Gothenburg, Sweden on one year of organizing together as a collective for the liberation of Palestinian prisoners – and the liberation of Palestine. We urge all to visit the Samidoun Gothenburg website in Swedish and read the Swedish original statement: https://samidoun.net/sweden/ett-ar-av-fangsolidaritet/ […]

Lämna en kommentar