Palestinska fångar gör motstånd i Ofer-fängelset

Den som har följt januari månads rapportering om Palestina vet kanske att ockupationsmakten Israel har annonserat en ny offensiv mot det palestinska folket och dess befrielsekamp. Gilad Erdan, den israeliske ministern som ansvarar för repression internt inte minst genom fängelsemyndigheter såväl som externt mot den internationella solidaritets- och bojkottrörelsen, har den senaste tiden upprepade gånger utlovat strängare tag mot palestinska fångar. Dessa löften kommer inför stundande val där löften och propaganda om våld mot palestinier är hårdvaluta. Ockupationsmakten har också börjat göra verklighet av löftena om upptrappat våld och nyligen angripit Ofer-fängelsets fångar med specialstyrkor beväpnade med attackhundar, batongar, gummiklädda stålkulor och tårgasbomber. Uppskattningsvis har 150 palestinska fångar redan kommit till skada i en fångbefolkning på uppemot 1200, varav flera hundra barn.

Men motståndet bland fångarna lever, och ett flertal protester och motståndsaktioner har inletts av fångarnas starka och brokiga rörelse. Fångarna och deras sympatisörer kallar nu på omvärlden. Läs och sprid artikeln på engelska från våra internationella kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, anordna protestaktioner för att uppmärksamma de palestinska fångarna, dra igång eller stötta kampanjer i linje med den internationella BDS-rörelsen och anslut dig till den internationella solidaritetsrörelsen för Palestinas befrielse!

Frihet åt alla palestinska fångar!

Frihet åt Palestina!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar