Folkfronten för Palestinas befrielse med anledning av internationella arbetarkvinnodagen

Till Palestinas ärofyllda, kämpande kvinnor

Vi firar tillsammans med alla vårt palestinska folks barn, de fria bland vår arabiska nation och alla befrielsens, utvecklingens och fredens krafter i världen med anledning av internationella kvinnodagen som en ärorik dag som döpt i kvinnors friheter genom deras sociala klasskamp mot alla former av tyranni, förtryck och alienering som de drabbas av under kapitalets tyranner. 

Firandet av denna dag i Palestina antar andra innebörder och konnotationer mot bakgrund av de palestinska kvinnornas konfrontation med den sionistiska fienden och deras kamp för nationell befrielse sedan den dag då de sionistiska inkräktarna satte sin fot på Palestinas mark. Våra kvinnor har erbjudit tusentals martyrer, fångar, sårade och kämpar, och de har utgjort revolutionära inkubatorer för den kontinuerliga nationella kampen för att med våld erövra frihet, återvändande, självständigheta och självbestämmande. Dessutom har hon strävat efter och arbetat för att koppla samman hennes nationella befrielsekamp med den sociala demokratiska kampen. Våra kvinnor förkastar kränkandet av ekonomiska och politiska rättigheter, alla former av diskriminering, förminskning och konfiskering av friheter samt avsaknaden av fackliga och representativa organ och federationer.

Vårt motståndskraftiga palestinska folk:

Vårt firande av internationella kvinnodagen är en hyllning av stolthet, ära, enighet och lojalitet till vårt folks martyrer som offrade sina liv på frihetens och det nationella oberoendets altare, till de sårade kvinnor som vattnat revolutionens och den nationella kampens rot med sitt rika blod och till de kvinnliga fångar som tillbringat sina liv bakom murarna i fiendens Bastiljer. Deras moral har aldrig vacklat, och de har konfronterat fienden med oöverträffad tapperhet tillsammans med vårt folks fångar mot de terroristiska handlingar och metoder som det sionistiska så kallade fängelseväsendet har tillämpat.

De är på väg att gripa sina fulla rättigheter och sin frihet; för de kvinnliga aktivister som inte har lämnat den nationella kampens platser och som har erbjudit och fortfarande erbjuder de mest underbara epos om hjältemod, uppoffring och stolthet, och för mödrar, hustrur, systrar och döttrar till martyrer och fångar vars nationella och mänskliga rättigheter och värdighet bör bevaras.

Följaktligen bekräftar vi vår beslutsamhet, med all vilja och orubblighet, att upprätthålla den nationella befrielsekampens principer mot den sionistiska fienden. Ingen har en ursäkt för att undandra sig den samhälleliga kampens plikter när det gäller kvinnor och deras rättigheter; den kan bara driva Fronten mot en större beslutsamhet att föra kampen för frihet och fulla rättigheter i ett fritt och demokratiskt samhälle, eftersom detta är en grundläggande förutsättning för att vårt folk skall kunna samla sina krafter i kampen för nationell befrielse, oberoende och självbestämmande.

I detta sammanhang betonar Fronten behovet av att stärka den nationella strukturen och den demokratiska kulturen inom kvinnors ramverk och organ. Genom att se till att den omstruktureras, förenar sina led och aktiverar sin representativa ramverk kan General Union of Palestinian Women slå vakt om kvinnor och deras bekymmer, krav och rättigheter, såväl som bemöta alla bakåtsträvande och reaktionära uttalanden och handlingar som syftar till att dra tillbaka de framsteg som kvinnor har uppnått och hindra dem från att spela sin roll nationellt och socialt.

Frihet, rättvisa och jämlikhet får kvinnor.

Frihet åt Palestina.

Seger är oundviklig för vårt folk och dess nationella befrielsekamp.

Folkfronten för Palestinas befrielse

7/3/2023

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar