Intervju med nordamerikanska Samidoun-aktivister i Viewpoint Magazine – Fråga 4

I samband med den Stora återvändarmarschens årsdag den 30:e mars i år publicerade den marxistiska tidskriften Viewpoint Magazine ett antal texter om just marschen såväl som det internationella solidaritetsarbetet för Palestinas befrielse. Bland dessa texter finns en intervju som Summer Al-Saleh har gjort med nordamerikanska Samidoun-aktivister. Vi i Samidoun Göteborg översätter intervjun fråga för fråga:

4. Solidariteten mellan svarta i USA och palestinier har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 60- och 70-talens befrielsekamper. Samtidigt som antiimperialistiska rörelser dök upp över hela världen etablerades solidaritetsnätverk transnationellt mellan USA:s svarta befolkning och palestinier genom organisationer som bland annat Black Panther Party och League of Revolutionary Black Workers. På senare år har parallellerna mellan svartas och palestiniers kamper blivit mera framträdande, särskilt när vi tänker på upproren i Ferguson, Missouri som sammanföll med de israeliska angreppen på Gaza sommaren 2014: Medan militariserade polisstyrkor angrep boende i Ferguson som protesterade mot mordet på 16-åriga Michael Brown utstod palestinierna en brutal massaker utförd av den israeliska staten. Detta tydde på de materiella och symboliska sätt som repressionen av palestinier och den svarta befolkningen i USA är sammanlänkad. Mer specifikt ingår Israel och USA i ett flertal polisutbytesprogram där ”taktiker” för polisarbete överförs från en imperialistisk entitet till en annan. USA är för närvarande och har historiskt varit en central kraft i uppbyggnaden av Israels vapenindustriella bas liksom säkerhetsindustrins investering  och tillväxt, vilket återspeglas i den dominanta ställning företag som G4S har.

Men likväl som redskap för våld utbyts transnationellt så utbyts också medel för motstånd. Mäktiga gränsöverskridande solidariska gester och handlingar kan ses i palestiniers tweetande av råd till svarta US-amerikaner om hur man ska hantera tårgas och i PFLP:s publicering av ett uttalande i solidaritet med de som gör motstånd mot rasistiskt statligt våld. Sedan Ferguson har rörelsen fortsatt att växa – Movement for Black Lives har omfamnat BDS i sin plattform, svarta och palestinska intellektuella fortsätter att pressa sionistiska universitetsadministrationer, att trycka på för avinvestering, och BLM har sänt delegationer till Palestina. Med både historiska och nutida länkar i beaktande, hur ser svart-palestinsk solidaritet ut för er organisation? Hur adresserar vi parallellerna mellan kamperna för svart och palestinsk befrielse samtidigt som vi erkänner båda med sina egna särdrag? Hur bidrar dagens uttryck av svart-palestinsk solidaritet till ett bredare antikapitalistiskt och antirasistiskt projekt?

Som ett nätverk för fångsolidaritet i första hand innebär det att stödja frigivningen svarta och palestinska revolutionära fångar som hålls i US-amerikanska och sionistiska fängelser för deras roll i kampen för deras folks befrielse. Detta innebär att stötta och delta i arrangemang, demonstrationer och aktioner som utlyses av svarta organisationer som kämpar i USA. Varje rörelse har så klart sina egna specifika villkor, ramverk, analyser, ledarskap och kamper, de är inte ”precis som” eller ”samma som” varandra. Men den svarta befrielserörelsen och den palestinska befrielserörelsen är båda kamper mot imperialism av största vikt som har lärt av varandra och har lärt och givit resten av världen så mycket.

Black4Palestine är ett exempel på denna mobilisering som utför oerhört viktigt arbete i att konfrontera antisvart rasism såväl som att ta ställning för det palestinska folket, allt inom ett antikolonialt, antiimperialistiskt ramverk som bygger på dessa traditioner. Greg Thomas’ och “George Jackson in the Sun of Palestine”-utställningens kulturella arbete, är också betydelsefullt, förflyttat från Abu Jihad-museet i Palestina till platser runt om i USA och Europa, återigen med ett klart analytiskt ramverk rotat i de svarta och palestinska befrielserörelsernas historiska uttryck.

Vårt praktiska arbete innefattar att förmedla information från den svarta befrielserörelsen och dess fångar till palestinska politiska fångar och vice versa genom att hjälpa till att dela och bygga vidare på kopplingarna mellan fångrörelserna genom dokument, nyhetsbrev och annat textmaterial på både engelska och arabiska. Och vi står med kampanjerna för frihet åt Mumia Abu-Jamal, Mutulu Shakur, Herman Bell, Move 9-fångarna och alla den svarta befrielserörelsens fångar i US-amerikanska fängelser som en central beståndsdel för alla rörelser för palestinska fångar i USA.

Ytterligare ett exempel på hur vi förstår dessa politiska förhållanden kan ses i denna inspelning där vår europeiske samordnare, Mohammed Khatib, diskuterar solidaritet mellan svarta och palestinier.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar