Ockupationen gör razzior och attackerar palestinska organisationer: EU, USA och Kanada är medskyldiga!

Detta är en översättning av följande internationella uttalande på engelska: https://samidoun.net/2022/08/occupation-raids-attacks-palestinian-organizations-eu-us-and-canada-are-complicit

Tidigt på morgonen torsdagen 18 augusti invaderade beväpnade israeliska ockupationsstyrkor kontoren för sju framstående palestinska icke-statliga organisationer, civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare: Health Work Committees, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Union of Palestinian Women’s Committees, Bisan Centre, Defence for Children International – Palestine och Union of Agricultural Work Committees. Alla dessa organisationer har betecknats som ”terroristorganisationer” av den israeliska ockupationen som hämnd för deras arbete med att aktivism och samhällsorganisering i och för Palestina och sedan stämplats som ”olagliga organisationer” i en militärorder som omfattar ockuperade Västbanken i Palestina.

De invaderande styrkorna plundrade kontoren och konfiskerade datorer, juridiska klientakter, dokumentation, skrivare och skärmar och lämnade skräp efter sig – vilket dokumenterades av organisationernas övervakningskameror som filmade ockupationsstyrkornas invasion. Organisationernas dörrar svetsades igen och en militär order på papper fästes på dörrarna, där deras verksamhet förklarades ”olaglig” enligt ockupationsmaktens (olagliga) militära order.

Organisationerna förklarade att de inte skulle låta sig tystas av dessa attacker, höll presskonferenser och återvände till kontoren för att öppna dem igen och fortsätta sitt arbete. Attackerna fick ett omfattande fördömande, inte bara från palestinska och pro-palestinska krafter utan även från europeiska regeringar vars politik och praxis konsekvent riktar sig mot det palestinska folket och dess grundläggande rättigheter.

Nu, söndagen 21 augusti, ringde ockupationens underrättelsemyndigheter – Shin Bet – Al-Haqs direktör Shawan Jabarin och hotade honom med förhör och arrestering om organisationens arbete fortsätter, medan Khaled Quzmar, direktör för Defence for Children International – Palestine, kallades till och hölls i förhör.

”Terrorstämplar” och politisk kontroll

Invasionerna, förhören, plundringarna och attackerna mot dessa organisationer återspeglar att ockupationens regim av ”terrorstämplar” inte lyckats undergräva deras arbete. Under 2021 utsåg regimen inte bara Al-Haq, Addameer, DCI, Bisan, UPWC och UAWC till ”terroristorganisationer” – vilket snabbt följdes av militära order som förbjöd deras arbete på den ockuperade palestinska Västbanken – den hade tidigare under året utsett Samidoun (den 21 februari 2021), följt av ytterligare tre organisationer. Tidigare och under en liknande förevändning hade ockupationen utfärdat en liknande utnämning mot Health Work Committees tillsammans med utnämningar av grupper som Arab Organization for Human Rights UK, Palestinian Return Centre och Euro-Mediterranean Human Rights Monitor.

Som vi noterade vid den tidpunkten

”visar hur meningslös termen ’terrorist’ är i händerna på den israeliska regimen. Det betyder just varje organisation, aktivist eller frihetskämpe som utmanar den sionistiska kolonialismen genom någon metod eller något sätt att göra motstånd överhuvudtaget. Den uppsjö av ”terrorist”-beteckningar för organisationer som arbetar för att avslöja Israels brott och organisera palestinier understryker denna verklighet…. Dessa beteckningar är inte attacker mot enskilda organisationer utan mot palestinska människorättsförsvarare och mot dem runt om i världen som står upp för palestinsk befrielse – och i grunden det palestinska folket som helhet, särskilt de palestinska fångarna i israeliska ockupationsfängelser. De försöker förtrycka det växande stödet för det palestinska folkets legitima motstånd och konfrontationen med imperialism och sionism.”

Vidare är det uppenbart att användningen av sådana beteckningar syftar till att öka den politiska kontrollen över det palestinska samhället. Dessa beteckningar bygger på påståendet att organisationer står nära en eller annan palestinsk motståndsorganisation, oftast Folkfronten för Palestinas befrielse eller Hamas. Israeliska tjänstemän har till olika regeringar skickat runt ”bevis” som är så svaga att det är löjligt och som nästan helt och hållet består av ogrundade uttalanden eller av tanken att anställning av en person som stöder en politisk organisation (eller, i vissa fall, släktingar till personer i politiska organisationer som ”utsetts” av ockupationen) innebär att man ”finansierar” den organisationen genom att betala de anställda lön för att de utför sitt arbete.

Även om det är uppenbart att dessa påståenden är falska, går syftet med denna typ av angrepp längre än att bara slänga ut påståenden. De europeiska regeringar som har kritiserat attackerna och utnämningarna har också upprepade gånger bekräftat sin vilja att ”undersöka bevis” och ”agera” om den israeliska regimen ”bevisar” att folkliga organisationer, grupper i det civila samhället och människorättsförespråkare på något sätt är ”knutna” till palestinska motståndsrörelser. Organisationerna är inte bara ”oskyldiga” till de israeliska påståendena, påståendena i sig är i grunden motbjudande.

Det palestinska folket har rätt att göra motstånd mot ockupationen och att vara en del av politiska, sociala och väpnade rörelser i detta motstånd; detta är inte ”terrorism” utan en grundläggande rättighet för människor som lever under ockupation och kolonisation.

I stället för att bekräfta palestiniernas rätt att göra motstånd och att organisera sig för att uppnå dessa mål använder dessa europeiska regeringar i stället dessa attacker för att införa ännu större politisk kontroll och villkor. I många fall (t.ex. i Nederländerna) rekommenderar eller kräver dessa regeringar att alla anställda i dessa organisationer inte får ha någon koppling till någon ”förbjuden” palestinsk politisk organisation. Om palestinier är en del av ett politiskt parti eller en politisk rörelse måste de vara arbetslösa och utarmade: detta är både ockupationens argument och argumentet från de europeiska stater som tillhandahåller ett magert ”försvar” av det palestinska civilsamhället.

För de europeiska finansieringsorganen och många stora stiftelser har stödet till palestinska icke-statliga organisationer aldrig i första hand handlat om att stärka eller stödja det palestinska folket så att det kan uppnå sin befrielse, utan snarare om att omdirigera palestinska krafter till ”statsbyggande” och/eller ”reformprojekt” som existerar inom Oslos ramar. Gång på gång har dessa krafter infört nya villkorade finansieringsmekanismer och restriktioner för allt från enskilda anställdas politiska tillhörighet till namnen på byggnader och skolor.

Europeiska unionen: Partners i kolonialism och apartheid

Detta bekräftas än en gång av uttalandet från nio europeiska stater – Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige – som åberopar främjandet av ”demokratiska värderingar och tvåstatslösningen”, en grundläggande motsägelse eftersom den så kallade ”tvåstatslösningen” i sig är en legitimering av koloniseringen och ockupationen av 78 procent av Palestina och ingen lösning alls för det palestinska folket. Denna korta kommentar avslöjar det verkliga politiska motivet för EU:s engagemang i finansieringen av palestinska organisationer, vilket är att begränsa snarare än att uppnå rättigheter, rättvisa och befrielse. Vidare konstateras i uttalandet att ”om övertygande bevis skulle läggas fram för motsatsen skulle vi agera i enlighet med detta”.

Israel gjorde en razzia mot sex människorättsgrupper, konfiskerade deras egendom och svetsade igen deras kontor efter att ha förklarat dem för "terrorister". Det patetiska svaret från @EUpalestinians är ett fototillfälle. EU:s underlåtenhet att straffa ockupanten och kräva att den återkallar sin brottsliga handling är medveten medverkan https://t.co/p5FxL1dXLB

- Ali Abunimah (@AliAbunimah) 18 augusti 2022

Här skulle de ”bevis” som avses vara eventuella ”kopplingar” mellan dessa icke-statliga organisationer och det palestinska motståndet. Genom att inkludera detta uttalande i sitt påstådda försvar av organisationerna uppmuntrar dessa europeiska stater i själva verket ockupationen att fortsätta sina razzior och plundringar, konfiskering av filer, arresteringar och förhör, i ett försök att framställa sådana ”bevis”.

Naturligtvis är dessa staters egen ståndpunkt – medlemmar av den aggressiva Nato-alliansen, försvarare av den israeliska ockupationen på internationella arenor – alltför tydlig. Europeiska unionen förkastar visserligen att organisationer som arbetar med påverkansarbete och organisationer i civilsamhället utses, men fortsätter att utse palestinska motståndsorganisationer till ”terrorister”.

Frankrike fortsätter att fängsla Georges Ibrahim Abdallah samtidigt som man nästan inte gör någonting för att försvara sin medborgare Salah Hamouri, som sitter fängslad utan åtal eller rättegång i israeliskt administrativt förvar, eftersom regeringen försöker kriminalisera palestinsk aktivism såsom Collectif Palestine Vaincra. Tyskland gör inte bara vapenaffärer med ockupationen, utan tillämpar också allvarligt repressiva metoder mot palestinsk organisering, särskilt mot palestinska grupper i exil och diaspora, från utvisningen av den palestinske författaren Khaled Barakat och den palestinska tortyröverlevande och feministen Rasmea Odeh till förbudet mot Nakba-demonstrationer 15 maj i Berlin. För att inte tala om kopplingarna mellan sionismen och den europeiska kolonialismen från det sionistiska projektets allra första början.

Nu ska Israels premiärminister och krigsförbrytare Yair Lapid komma till Bryssel den 6 oktober för att sammankalla ”associeringsrådet” med alla EU:s medlemsstaters utrikesministrar, för första gången på tio år. Detta är ett råd inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Israel, det avtal som tillåter frihandel för ockupationsprodukter inom EU och gör det möjligt för ockupationsinstitutioner att få europeiska bidrag för forskning och utveckling.

Att avsluta associeringsavtalet mellan EU och Israel är ett krav som den palestinska solidaritetsrörelsen länge har ställt, men trots deras uttalade ”oro” över det våldsamma förtryck som palestinierna utsätts för planerar dessa europeiska stater att välkomna Lapid och sammankalla associeringsrådet efter ett långt uppehåll, vilket firar deras delaktighet i krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Den kanadensiska regeringen har vägrat att göra något meningsfullt uttalande om dessa attacker, trots att den utger sig för att vara försvarare av ”mänskliga rättigheter”. USA:s tjänstemän har uttryckt sin ”oro”, samtidigt som de fortsätter att ge 3,8 miljarder dollar i militärt stöd till ockupanten.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network bekräftar att dessa attacker är en del av det pågående kriget mot den palestinska existensen och organisationen, som förs av den sionistiska staten och stöds av de imperialistiska makter som allierar sig med den israeliska ockupationen, liksom av arabiska reaktionära regimer som ägnar sig åt ”normalisering” och den palestinska myndigheten. Samtidigt som den palestinska myndighetens tjänstemän offentligt förklarar sitt stöd för de organisationer som är måltavlor fortsätter den palestinska myndigheten att bedriva säkerhetssamordning med ockupationen, avböjer att använda sina säkerhetsstyrkor för att försvara organisationerna och har till och med tidigare fängslat ledare, direktörer och personal från dessa organisationer som utmanar dess förtryck på ockupationens order.

Vi bekräftar på nytt att det främsta sättet för oss att konfrontera dessa beteckningar är att intensifiera vår organisering, våra aktioner, vår mobilisering och vårt motstånd för att bryta ner kolonialismens strukturer, förverkliga rätten till återvändande för palestinska flyktingar och stödja befrielsen av alla palestinska fångar och av Palestina, från floden till havet. Detta inbegriper kampanjer för att få ett slut på de så kallade ”terroristlistorna” som används för att skrämma palestinska gemenskaper och organisatörer av Palestinasolidaritet, vilket bara ger ett vapen i händerna på ockupationen och uppmuntrar den att ägna sig åt ytterligare falska beteckningar.

Vi uppmanar också alla att vidta åtgärder för att konfrontera Lapids besök den 6 oktober i Bryssel och för att fälla ”associeringsavtalet mellan EU och Israel”, ett avtal som bygger på koloniseringen av Palestina och massakrerna som riktar sig mot det palestinska folket. Det åligger alla institutioner och organisationer som berörs av dessa razzior och av det palestinska folket att anta och genomföra bojkott och internationell isolering av Israel, även i FN och dess organ.

Vidare uppmanar vi alla att tillsammans med oss organisera en demonstration i Bryssel till Europaparlamentet 29 oktober för återvändande och befrielse, för att kräva ett slut på EU:s delaktighet, inblandning i och stöd till koloniseringen av Palestina, belägringen av Gaza, fängslandet av palestinier och förnekandet av miljontals palestiniers rätt att återvända hem.

**

Vi uppmanar alla som vill engagera sig i att bygga denna kollektiva solidaritet att engagera sig i vårt arbete på Samidoun. Klicka här för att donera för att stödja vårt arbete. Om du vill veta mer om hur du kan bli medlem eller bygga upp en sektion i ditt område kan du skicka ett e-postmeddelande till oss redan idag på samidoun@samidoun.net.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar