Ner med Oslo! Kom med och demonstrera vid norska parlamentet den 10 september 2022

Detta är en översättning av följande internationella uttalande på engelska: https://samidoun.net/2022/08/down-with-oslo-join-us-to-demonstrate-at-the-norwegian-parliament-on-10-september-2022/

Kom med oss den 10 september 2022 i Oslo, Norge, när vi demonstrerar utanför det norska Stortinget för att marschera mot den så kallade ”fredsprocessen”, de ökända Osloavtalen, på deras 29-årsdag. Efter 29 år av Oslo är det ytterst brådskande att få slut på de förödande återverkningarna av detta projekt. Än en gång står det klart: det palestinska folket, i och utanför Palestina och i hela det historiska Palestina från floden till havet, är ett folk som kämpar för befrielse, inte en maktlös marionettmyndighet som ger ockupanten säkerhet. Det har också mycket tydligt klargjorts att det palestinska folkets legitima ledarskap är det palestinska motståndet, inklusive de palestinska fångarnas rörelse.

Samidouns Jaldia Abubakra och Mohammed Khatib kommer att delta i och tala vid demonstrationen kl. 16.00 lördagen den 10 september i Oslo, som kallas till av Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg. Demonstrationen kräver följande:

  • Palestinas befrielse från floden till havet.
  • Ett tydligt förkastande av Osloavtalen och deras återverkningar och följder.
  • Konfrontation med den israeliska kolonialismen och normaliseringen av sionism.
  • Upptrappning av den internationella bojkotten och isoleringen av den sionistiska regimen.
  • Stöd till det palestinska folket och dess motstånd, inklusive de palestinska fångarna.

I uppropet till demonstrationen betonas följande: ”Den norska regeringen har genom att leda processen för dessa avtal deltagit i detta brott mot det palestinska folket och dess rättigheter, tillsammans med imperialistiska, sionistiska och arabiska reaktionära krafter. 29 år senare är det tydligare än någonsin: det är dags att få bort detta misslyckade avtal som syftar till att likvidera den palestinska saken och alla dess resultat … Den så kallade ’fredsprocessen’ som inleddes från Madridkonferensen 1991 och Osloavtalet 1993 var inget annat än en taktik för att lura den internationella allmänna opinionen. Detta bedrägeri användes av Förenta staterna och ’Israel’ för att stjäla mer palestinsk mark och vidmakthålla ett system av kolonialism, rasism, exploatering och apartheid i hela Palestina, från floden till havet.”

I likhet med det palestinska folket som helhet och särskilt de palestinska flyktingarna har palestinska fångar förråtts och lämnats av Osloavtalen och förhandlingarnas väg. Osloavtalen framhölls en gång som en väg till de palestinska fångarnas befrielse men möjliggjorde i stället användningen av palestinska fångar som förhandlingsobjekt i ett försök att få fram ännu fler eftergifter från palestinska tjänstemän.

Dussintals palestinska fångar från tiden före Oslo kvarstår i israeliska fängelser, eftersom ockupationsstyrkorna vägrade att erkänna palestinska fångar från 1948 års ockuperade Palestina och upprepade gånger upphävde avtal om deras frigivning.

Detta var naturligtvis inte det enda resultatet av Oslo för de palestinska fångarna. Kärnan i dessa avtal, och oavbruten trots deklarationer och löften, är Palestinska myndighetens ”säkerhetssamordning” med den israeliska ockupationen. Denna ”säkerhetssamordning” har undergrävt den palestinska rörelsens motståndskraft och sociala solidaritet, jagat och förtryckt det palestinska motståndet och upprättat en ”svängdörr” för fängslande och politisk internering mellan palestinska och israeliska fängelser. Det har gjort att den palestinska myndigheten har etablerats som en säkerhetsunderleverantör till den israeliska ockupationen, utbildad av Förenta staterna med europeiskt och brittiskt stöd.

Det politiska förtrycket av palestinier utanför Palestina är också intimt förknippat med Oslo; USA:s president Bill Clinton utfärdade i januari 1995 ett dekret som förtecknade palestinska och libanesiska motståndsorganisationer som förkastade Oslo som ”terrorister” och konstaterade att de ”hotar att störa fredsprocessen i Mellanöstern”. Detta följdes kort därefter av Antiterrorism and Effective Death Penalty Act från 1996, som skapade den lagstiftning om ”materiellt stöd” som används för att förfölja palestinier i USA. Denna lagstiftning förstärktes bara genom USA PATRIOT Act och den repressiva lagstiftningen efter den 11 september och användes i förföljelsen av palestinska politiska fångar som de fem från Holy Land Foundation.

Dessa ”terrorlistor”, beteckningar och lagar har efter 2001 marknadsförts runt om i världen av USA och antagits i olika former av Kanada, Europeiska unionen, Storbritannien och andra länder. Naturligtvis har palestinierna aldrig varit fria från förföljelse från imperialistiska makter, men ”antiterror”-lagstiftningen efter Oslo har ytterligare institutionaliserat denna förföljelse samtidigt som den specifikt kriminaliserar och klassificerar förkastandet av Osloprojektet som ”terrorism”.

Vi uppmanar alla som stöder den palestinska saken, det palestinska motståndet och befrielsen av Palestina och särskilt de palestinska fångarna, att ansluta sig till oss för att marschera i Oslo den 10 september för ett befriat Palestina från floden till havet!

Demonstrationen är också en del av upptakten till marschen för återvändande och befrielse den 29 oktober, som kommer att äga rum vid Europaparlamentet i Bryssel och på andra platser i världen.

Resurser:

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar