Idag, 9:e november 2018, är det 80:e årsdagen för de antisemitiska Novemberpogromerna i det nazistiska Tyskland. Pogromerna innebar att många judiska personer misshandlades, mördades, fördes till koncentrationsläger och fick egendom förstörd eller tagen ifrån sig för att ges bort till rasmässigt, politiskt och ekonomiskt lämpligare människor för de styrande nazisterna. Detta våld föregicks av en lång historia av europeisk och tysk antisemitism och följdes av det fruktansvärdafolkmord som sedan dess kallas Förintelsen.

Vi i Samidoun Göteborg verkar i solidaritet med den palestinska befrielsekampen. Förutom det självklara med solidaritet med ett folk under militär ockupation och rasistisk bosättarkolonialism motiveras vår solidaritet även av ett motstånd mot sionism. Sionism innebär inte bara staten Israels etniska rensning i Palestina och tillhörande islamofobi; sionismen förutsätter likt antisemitismen föreställningen att judiska människor inte hör hemma i Tyskland, eller Sverige, eller Europa. För kristna sionister hör judar till och med bara tillfälligt hemma i Israel, men i slutändan inte ens där, som en pastor och politiker i USA gav uttryck för förra veckan tillsammans med grovt islamofoba uttalanden.

Därför hoppas vi på största möjliga uppslutning i dagens olika minnessammankomster, till exempel manifestationen Vi minns Kristallnatten i Göteborg. För att hedra minnet av antisemitismens offer och motståndare, som nyligen avlidne judiske antifascisten Max Levitas i England, vill vi även uppmana alla att ta vara på sitt antirasistiska engagemang och organisera sig, i de små sammanhangen på jobbet eller i skolan såväl som nationellt och internationellt.

Med internationell solidaritet, mot antisemitism och all rasism!

EU:s gränsmyndighet fortsätter fördjupa sitt strategiska samarbete med Israel, bland annat genom beställningar av drönare som prövats i Israels upprepade angreppskrig på Gazas befolkning. Samtidigt presenterar israeliska politiker och tjänstepersoner Israel som en migrationspolitisk förebild för europeiska länder; Israel har inte släppt in en enda flykting från kriget i Syrien och israeliska ministrar kommer undan med att kalla svarta afrikaner för infiltratörer och omänskliga.

Kampen för Palestinas befrielse och kampen mot EU:s mordiska gränsregim är en. Liksom kampen mot imperialistiska krig som driver människor på flykt, kampen mot nyliberal exploatering, fascistiskt gatuvåld och terrorlagstiftning som slår hårdast mot människor på flykt och de personer och organisationer som ställer sig på deras sida.

Frihet åt Palestina!
Frihet åt Khalida Jarrar, Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar!

Idag pågår en internationell aktion för att kräva Khalida Jarrars frihet! Läs mer om Khalida Jarrar och den israeliska ockupationsmaktens fängsling av henne här: http://www.addameer.org/…/urgent-action-help-free-human-rig…

Palestinavänner, feminister och antirasister, alla som motsätter sig orättvisa, förtryck och exploatering, uppmanas att kontakta politiker och tjänstepersoner i sina regeringar för att lyfta kravet om Khalida Jarrars frigivning.

Här i Sverige kan du ringa 08-405 10 00 för att nå Regeringskansliets växel. Där du kan be att få kontakt med:
• Margot Wallström, utrikesminister
• Annika Söder, kabinettsekreterare för Utrikesdepartementet
• Ann Linde, EU- och handelsminister
• Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

Du kan även maila Utrikesdepartement här: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

För fler kontakuppgifter, se även:
• https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/
• https://www.riksdagen.se/…/utskotten-eu-…/utrikesutskottet/…
• http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search.html?country=SE

Osäker på vad du ska säga? Här är några tips:
• Khalida Jarrar är en palestinska parlamentarisk ledamot och en politisk ledare. Hon har hållts fången av Israel utan formella anklagelser eller någon rättegång sedan juli 2017.
• Politiker måste aktivt verka för Khalida Jarrars omedelbara frigivning och för att få slut på allt stöd till Israels politiska fängslingar och andra brott mot palestinier.
• Israels användande av ”adminstrativt förvar” är ett allmänt erkännt brott mot mänskliga rättigheter och internationell lag.
• Politiker och de institutioner befinner sig måste göra mer än att kritisera ”administrativa förvar” eller uttrycka oro, de måste vidta seriösa åtgärde för att dessa brott ska upphöra.