UPOTUDAK: Det palestinska fångsolidaritetsnätverket Samidoun är rättfärdigt och kan inte hindras!

Vi publicerar här en översättning av det internationella fångsolidaritetsnätverket UPOTUDAK:s uttalande med anledning av den senaste israeliska terrorstämpeln som riktas mot Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network:

För några dagar sedan tillkännagav Israels försvarsminister och krigsbrottslingen Benny Gantz att de identifierar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network som en “terroristorganisation” och la till den i sin lista över sådana organisationer. Det sionistiska Israel försöker under alla omständigheter kuva Palestinas rättmätiga och rättfärdiga kamp. Med detta beslut ger staten Israel, inte nöjd med sin ockupation av Palestina, sitt senaste uttryck för en smutskastningskampanj vars syfte är att tysta det internationella stödet till det palestinska folket och i synnerhet de ungefär 5000 palestinier som är fängslade av ockupanterna. Med publiceringen av en artikel av den palestinske skribenten och aktivisten Khaled Barakat på Samidouns hemsida som förevändning försöker Israel smutskasta Samidoun, de palestinska fångarnas internationella röst, genom att påstå att Samidoun är knuten till PFLP, Folkfronten för Palestinas befrielse. Men bara genom en enkel titt på Samidouns hemsida går det att se att Israel i sitt uttalande har felaktiga uppgifter till och med om datumet för Samidouns grundande.

Vi vet att staten Israel och de reaktionära imperialistmakterna som stödjer den inte har någon tolerans alls för några som helst demokratiska krav eller för demokratisk kamp. Men oavsett vilka beslut de tar, oavsett hur mycket de förtalar, kan de inte och kommer aldrig kunna stå emot folkens rättvisa och rättmätiga kamp. Vi, UPOTUDAK, förklarar att vi står i solidaritet med Samidoun. Vi kommer att fortsätta vara en röst för de palestinska revolutionära fångarna.

Samidoun är inte ensam!

Länge leve internationell solidaritet!

Frihet åt alla palestinska politiska fångar!

UPOTUDAK – Kommittén för solidaritet med internationella politiska fångar

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar