Frihet åt de sju Jerusalemiterna!


[SEE ENGLISH TEXT BELOW]

I torsdags stormade israeliska styrkor olika delar av Jerusalem, och arresterade sju personer varav några i deras hem. Bland dessa finns bl.a ledargestalter och tidigare fångar från motståndet (ledare för den nationella revolutionära vänstern Nasser Abu-Khudhair och den nationella befälhavaren Abdul Latif Ghaith). Arresteringarna är en politisk strategi för att avskräcka politisk aktivitet runtomkring årsdagarna för grundandet av Hamasrörelsen och Folkfronten för Palestinas Befrielse.


De arresterade jerusalemiterna har arresterats för att de kämpar mot den israeliska kolonialmakten som fortsätter expandera sin ockupation av Palestina och upprätthåller ett apartheidsystemet som fördriver och förtrycker palestinierna i deras eget land.
Precis som alla andra koloniserade folk har palestinierna rätt att kämpa mot sina förtryckare. Därför vill vi uttrycka vår djupaste solidaritet med de sju jerusalemiterna och den palestinska frihetskampen, och ett totalt fördömande av Israel och dess koloniala projekt.


FRIGE ALLA PALESTINSKA FÅNGAR!

Last thursday did israeli forces storm different parts of Jerusalem, and arrested seven people of which some were arrested in their homes. Among these are leaders and former prisoners from the resistance (the left wing national resistance leader Nasser Abu-Khundair and the national commander Abdul Latif Ghaith). The arrested jerusalemites have been arrested because they are struggleing against the israeli colonial power that continues to expand its occupation of Palestine and maintain the apartheidsystem that displaces and oppresses Palestinians in their own country. The arrests are part of a political attack meant to dissuade Palestinians from activity around the anniversaries of the Hamas Movement and the PFLP.


Just like all colonized people does the palestinians have the right to fight against their oppressors. Therefore, do we want to express our deepest solidarity with the seven jerusalemites and the palestinian liberation struggle, and a total condemnation of Israel and its colonial project.


FREE ALL PALESTINIAN PRISONERS!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar