Frihet åt Khalida Jarrar! Palestinsk feminist, socialist och forskare gripen av ockupationsmakten

Khalida Jarrar, palestinsk feminist, socialist och forskare, greps i sitt hem i El-Bireh, ockuperade Palestina, under morgontimmarna 26 december 2023 som en del av sionistiska ockupationsstyrkornas massgripanden på Västbanken i det ockuperade Palestina under det pågående folkmordet i Gaza.

Jarrar är för närvarande forskare vid Muwatininstitutet vid Birzeituniversitetet. Hon skulle ha deltagit i ett panelsamtal 27 december som sammankallats av Jadaliyya om fångenskap under folkmord, men hon fördes från sitt hem bara en dag tidigare.

Jarrar, före detta vänsterpolitisk ledare genom Folkfronten för Palestinas befrielse, har fängslats flera gånger av ockupationsregimen, bland annat 2015, då hennes placering i administrativt förvar utan åtal eller rättegång väckte globala protester innan hon omplacerades till ockupationens militärdomstolar. Hon är en livslång förespråkare för politiska fångars frigivning och utsattes specifikt för sina uttalanden och sitt engagemang för frigivning av palestinska fångar.

År 2019 greps Khalida Jarrar återigen av ockupationsregimen. Medan hon satt fängslad gick hennes dotter Suha tragiskt bort. Jarrar nekades rätten att se Suhas kropp och närvara vid hennes begravning innan hon frigavs igen 2021. Under båda sina fängelsetider upprättade hon oberoende utbildningsprogram för att ge de fängslade minderåriga flickorna den gymnasieutbildning de förvägrats och lära de vuxna kvinnliga fångarna deras rättigheter enligt internationell rätt.

Hon diskuterar sin fängelsevistelse i boken Our Vision for Liberation av Ramzy Baroud och Ilan Pappe; hennes artikel är publicerad på Palestine Chronicle.

Under månaderna sedan 7 oktober, medan den sionistiska regimen har bedrivit ett fullfjädrat folkmord mot det palestinska folket i Gaza, har de tagit tusentals fångar och utsatt dem för fruktansvärda förhållanden. Särskilt palestinier från Gaza har brutalt och rutinmässigt torterats och misshandlats av ockupationsstyrkorna. Detta är både en fortsättning på angreppet mot det palestinska folket och ett sätt att öka antalet fångar i syfte att manipulera förhållandena för en fångutväxling med det palestinska motståndet.

Frihet åt Khalida Jarrar och alla palestinier i sionistiska, imperialistiska och reaktionära fängelser!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar