Shejk Khader Adnans martyrskap efter 86 dagars hungerstrejk: Den sionistiska mordpolitikens senaste mål

Khader Adnan, palestinsk fånge, hungerstrejkare och motståndsledare, gjordes till martyr tidigt på morgonen tisdagen 2 maj 2023 efter 86 dagars hungerstrejk i krav på sin frihet. Adnan, 45 år, var gift med Randa Musa och är far till nio barn. Han var en ledare för Palestinska islamiska jihadrörelsen och blev en av de mest framträdande symbolerna för de palestinska fångarnas rörelse och det pågående motståndet efter att ha vunnit sin befrielse från administrativt förvar fyra gånger genom hungerstrejker, 2012, 2015, 2018 och 2021.

Under hela sin hungerstrejk som han inledde 5 februari 2023, från det att han greps av ockupationsstyrkorna, vägrade han att avbryta trots enorma påtryckningar att göra det. När ockupationsstyrkorna anklagade honom för medlemskap i Islamiska jihad och för att hålla politiska tal (”uppvigling”) inför sina militärdomstolar vägrade han att avsluta sin strejk. Den israeliska fängelseförvaltningen vägrade att överföra honom till ett civilt sjukhus och vägrade att släppa honom mot borgen så sent som förra veckan, med motiveringen att det behövdes mer information om hans medicinska tillstånd. Så sent som i går sköts ännu en militärdomstolsförhandling i hans fall upp och sköts in i framtiden, en tydlig politik med syfte att garantera hans död bakom ockupationens galler.

Att Shejk Khader Adnan, symbolen för värdighet, frihet och ståndaktighet, har gjort till martyr är ett israeliskt mord som utförts beräknande och uppsåtligt. Det har varit tydligt under månaderna som strejken pågått att ockupationen är fast besluten att eliminera denna symbol för fångarnas motstånd och palestinsk uppoffring och engagemang och hans kärlek till sitt folk och land. Men det är också tydligt att shejk Khader Adnans arv aldrig kommer att elimineras genom detta sionistiska mord. I stället är han, i likhet med sina medledare i den palestinska revolutionen och det palestinska motståndet, ett exempel på det palestinska folkets obändiga vilja att inte böja sig för kolonialism, sionism och exploatering.

Det står också klart att alla de som är medskyldiga till och stöder den sionistiska kolonialismen är delaktiga i mordet på Khader Adnan, från USA och dess 3,8 miljarder dollar i vapen som varje år överlämnas till den israeliska regimen till de kanadensiska, brittiska och europeiska regeringarna som fortsätter att berömma och hylla det koloniala projektet och samtidigt fördöma dem som motsätter sig det som ”terrorister”. Vi noterar också här Palestinska myndighetens delaktighet, som fortsätter att gripa och fängsla dem som gör motstånd, som Khader Adnan, i stället för att ta upp deras fall och krav på frihet på de officiella och internationella arenor som den har tillgång till. Under de senaste 86 dagarna har Samidoun, tillsammans med Adnans fru Randa Musa, hans motståndskamrater och många andra, varnat för att den israeliska ockupationen har för avsikt att mörda honom.

Enligt ockupationens fängelseförvaltning hittades shejk Khader Adnan medvetslös i sitt isoleringsrum i Ramlefängelset och förklarades sedan död på Assaf Harofehsjukhuset. Den palestinska fångrörelsens 237:e martyr tillbringade åtta år bakom ockupationens galler, de flesta i administrativt förvar, och arresterades tolv gånger av ockupationen, liksom av Palestinska myndighetens samarbetsstyrkor som inom ramen av ”säkerhetssamordning”.

Han var en outtröttlig förespråkare för motstånd, verkligen hängiven det palestinska folket och han vägrade att ge upp sitt motstånd och sin hungerstrejk ända till sista stund, fast besluten om frihet eller martyrskap. Hans martyrskap måste omvandlas till ett rasande utrop och ett åtagande att bygga vidare på hans stora uppoffringar och hängivenhet för det palestinska folket och Palestinas totala befrielse, från floden till havet. Med varje strejk, varje tal och varje mobilisering för fångarna personifierade shejk Khader Adnan den palestinska viljan att göra motstånd och förmågan att offra sig för en stor och rättvis sak trots de mest till synes hopplösa omständigheterna.

Han tvekade heller aldrig att uttrycka solidaritet med medfångar som kämpar mot orättvisor, vilket han gjorde i sitt meddelande till fångar på hungerstrejk i Kalifornien 2012 och i sitt meddelande till irländska republikaner som stod med honom under hans egen hungerstrejk.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network sörjer Khader Adnans martyrskap med djup sorg och vrede och sänder sina djupaste kondoleanser till hans fru Randa Musa, en outtröttlig förespråkare inte bara för hans frihet utan för alla fångars och hela Palestinas befrielse, hans nio barn, som satte upp en sittmanifestation på Manaratorget i Ramallah, hans kamrater i kampen och det palestinska folket och de arabiska och internationella rörelserna för rättvisa och befrielse.

Det enda svaret på hans martyrskap måste vara fortsatta och upptrappade aktioner, motstånd, protester och kamp, och för människor runt om i världen och för palestinska och arabiska gemenskaper i exil och diaspora är det viktigt att vi går ut på gatorna för att klargöra att Khader Adnan, en stor symbol för frihet, aldrig kommer att elimineras av den sionistiska mordpolitiken. Han måste leva vidare i var och en av oss och i våra handlingar, för att hedra hans uppoffring, engagemang och vilja att sätta sin kropp och sitt liv på spel, inte bara för sin egen frihet utan för Palestinas befrielse. Det stora brottet, att ha mördat shejk Khader Adnan, får inte tillåtas passera utan att folket verkligen ställer mördarna till svars.

Ära åt martyren, shejk Khader Adnan. Frihet åt fångarna, den sak för vilken han gav sitt liv. Befrielse för Palestina, från floden till havet.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar