28 July, Malmo: Free Palestine! Grassroots Movement for Freedom with Samidoun

mohammedThursday, 28 July
6:00 pm
Vänsterns Hus, Nobelvägen 51
Malmo, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/1044258858994638/

A people’s movement against occupation and apartheid – supporting the campaign of boycott, divestment and sanctions against Israel.

With Mohamed Khatib, European coordinator for Samidoun, Palestinian Prisoner Solidarity Network  and active in the Boycott Israel movement and the Palestinian Youth Organization in Europe. Mohamed is born and raised in Ein El Hilweh Refugee Camp in Lebanon but resides in Belgium since 6 years.

This event is organized by the Left Party and will take place in English.

Tema: Gräsrotsrörelse mot ockupation och apartheid. Om rörelsen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS) mot Israel.

Föreläser gör Mohamed Khatib europeisk koordinator för Samidoun, Palestinska fångars solidaritetsnätverk (samidoun.net) och aktiv i bojkotta Israel-rörelsen, samt and Palestinian Youth in Europe. Mohamed är född och uppväxt i det palestinska flyktinglägret Ein El Hilweh i Libanon med bor i Belgien sedan 8 år. OBS! Föreläsningen hålls på engelska.

Med lärdomar av kampen mot apartheid i Sydafrika sprider sig nu rörelsen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS) mot Israel. Det är en ickevåldsstrategi för att göra slut på det israeliska förtrycket mot palestinierna. BDS-rörelsens strategi bygger på att folkrörelser, organisationer, länder och enskilda personer tar ställning mot Israels brott mot internationell rätt och konventioner. I en konflikt som präglas av våld och hopplöshet utgör BDS ett ickevåldsligt sätt att bidra till en rättvis fred.