19 May, Amsterdam: Solidarity with the Palestinian People

Saturday, 19 May
1:00 pm
De Dam
Amsterdam, Netherlands

On Monday, the Israeli army killed 55 Palestinian demonstrators during protests on the fence between Israel and the Gaza Strip. The previous weeks, dozens of Palestinians who participated in the protests in the context of the Great March of Return were slain by the Israeli army.

This is a scandal and typical of the way Israel has treated Palestinians who resist and confront oppression and occupation.

This week, the world commemorated the Palestinians’ Al-Nakba (Catastrophe) of 1948, when hundreds of thousands of Palestinians were expelled from their homes and their land by Zionist militias. Their return was denied and their villages razed.

The transfer of the US embassy from Tel Aviv to annexed East Jerusalem is yet another step in a decades-long process of Israeli expansion and – for Israel – a normalization of the occupation.

The West has still failed to act against Israel’s policies. Economically, politically, militarily and culturally (Eurovision), cooperation remains close. The Dutch government even refuses to recall the Israeli ambassador because of the recent massacre.

Therefore, we take to the streets to express solidarity with the Palestinians.

We demand:
– an end to Israeli oppression of Palestinians and the occupation of Palestine!
– recognition of the right of return of Palestinian refugees!
– stop military cooperation with Israel

Supported by:
– DIDF
– DocP
– Emcemo
– HTIB
– International Socialists
– Dutch Palestine Committee
– Radical

Afgelopen maandag vermoordde het Israëlische leger tijdens protesten aan de grens tussen Israël en de Gaza-Strook 55 Palestijnse demonstranten. De weken ervoor waren al tientallen Palestijnen gedood die meededen aan de protesten in het kader van de Grote Mars van de Terugkeer.

Dit is een grof schandaal en tekenend voor de manier waarop Israël het recht van Palestijnen om zich te verzetten tegen onderdrukking en bezetting tegemoet treedt.

Deze week is wereldwijd door Palestijnen Al-Nakba (de Catastrofe) van 1948 herdacht, toen rondom de stichting van de Staat Israël door zionistische strijdgroepen honderdduizenden Palestijnen uit hun huizen en van hun grond zijn verdreven. Om hun terugkeer te bemoeilijken zijn vervolgens honderden dorpen met de grond gelijk gemaakt.

De verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar geannexeerd Oost-Jeruzalem is de zoveelste stap in een decennialang proces van Israëlische expansie en – wat Israël betreft – een normalisering van de bezetting.

Het Westen heeft steeds nagelaten tegen deze politiek van Israël op te treden. Zowel op economisch, politiek, militair als op cultureel gebied (Eurovisie songfestival) is en blijft de samenwerking nauw. De Nederlandse regering weigert zelfs de Israëlische ambassadeur vanwege de recente massaslachting op het matje te roepen.

Daarom gaan wij de straat op om onze solidariteit met de Palestijnen te betuigen.

Wij eisen:
– een eind aan Israëlische onderdrukking van Palestijnen en de bezetting van Palestina!
– erkenning van het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen!
– stop de militaire samenwerking met Israël!

Ondersteund door:
– DIDF
– DocP
– Emcemo
– HTIB
– Internationale Socialisten
– Nederlands Palestina Komitee
– Radicaal