26 May, Copenhagen: Gaza demonstration and distribution of flyers

Saturday, 26 May
1:00 pm
Radhudspladen
Copenhagen, Denmark
Facebook: https://www.facebook.com/events/375982816248190/

Stop Israeli Massacres in Gaza – Fight the Zionist Occupation of Palestine

Support the Palestinian Liberation Struggle

70 years ago, the Zionist state of Israel was established on Palestinian soil, and 750,000 Palestinians were expelled. These crimes are called al-Nakba, the catastrophe, by Palestinians. 70 years of Israel’s existence and the simultaneous relocation of the United States embassy to Jerusalem was celebrated with pomp and splendor of the Occupying Power of Israel and its friends in the United States and the EU. The Palestinians in Gaza organized the Great Return March to Palestine and demanded a stop to the siege of Gaza. Israel’s reaction was bloody: Using sniper rifles, drones and firing directly into unarmed demonstrations, occupying forces killed more than 60 Palestinians and injured thousands. This illustrates that Israel continues the ethnic cleansing of Palestine. But also that the Palestinians continue the long and courageous liberation struggle.

We in the International Forum / Middle East Group want to show our anger in relation to Zionist terror and violence against the Palestinian people and the occupation of their country. We believe that justice will ultimately win and the Palestinians achieve a free Palestine. International solidarity is crucial – as it was in the anti-colonial struggles of the 1980s in Africa and other colonized regions. Fortunately, popular solidarity with the Palestinians is growing day after day.

Fight Zionism and Imperialism – Boycott Israel – For a Free Palestine

Organizer: International Forum / Middle East Group

www.internationalaltforum.dk

Stop Israels massakrer i Gaza – Bekæmp den zionistiske besættelse af Palæstina

Støt palæstinensernes befrielseskamp

For 70 år siden blev den zionistiske stat Israel oprettet på palæstinensisk jord, og 750.000 palæstinensere fordrevet. Disse forbrydelser kaldes af palæstinenserne for Al Nakba – Katastrofen. 70 året for Israels eksistens og den samtidige flytning af USA’s ambassade til Jerusalem blev fejret med pomp og pragt af besættelsesmagten Israel og dens venner i USA og EU. Palæstinenserne i Gaza organiserede Den Lange March for Tilbagevenden til Palæstina og krævede stop for belejringen af Gaza. Israels reaktion var blodig: Med brug af snigskytter, droner og skud direkte ind i de ubevæbnede demonstrationer dræbte besættelsestyrkerne over 60 palæstinensere og sårede flere tusinde. Dette illustrerer at Israel fortsætter den etniske udrensning af Palæstina. Men også at palæstinenserne fortsætter den lange og modige befrielseskamp.

Vi i Internationalt Forum/Mellemøstgruppen ønsker at vise vores vrede i forhold til den zionistiske terror og vold imod det palæstinensiske folk og besættelsen af deres land. Vi tror på at retfærdigheden i sidste ende vil sejre og palæstinenserne opnå et frit Palæstina. Den internationale solidaritet er afgørende – ligesom den var det i de antikoloniale kampe i 1980’erne i Afrika og andre koloniserede regioner. Heldigvis vokser den folkelige solidaritet med palæstinenserne dag for dag.

Bekæmp zionismen og imperialismen – Boykot Israel – For et frit Palæstina

Arrangør: Internationalt Forum/Mellemøstgruppen

www.internationaltforum.dk