15 September, Gothenburg: Imperialism and International Solidarity – at Radikal Bokmässa 2018

Saturday, 15 September
11:30 am
Kvinnofolkhögskolans Stödförening
Gothenburg, Sweden
At Radikal Bokmässa: https://www.facebook.com/events/2064587577191081/

Torkil Lauesen, member of Internationalt Forum and author of the recently published work The Global Perspective: Reflections on Imperialism and Resistance, and Charlotte Kates, international coordinator at Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, will discuss imperialism and international solidarity. After brief personal introductions, the panel is intended to deal with topics such as: imperialism as a concept for our history, present and future, and consequences of applications of the concept; the history of international solidarity and current challenges and possibilities; and what demands the concepts and realities of imperialism and international solidarity place upon those who wish to exterminate misery and its causes. In case there is time over the discussion will be opened up to questions from the audience, and the event will possibly be recorded for future use and spreading.

The panel is organized in collaboration with Emmaus Björkå and moderated by Samidoun Göteborg.

LÖRDAG – RADIKAL BOKMÄSSA
https://www.facebook.com/events/2064587577191081/
https://radikalbokmassa2018.tumblr.com

Torkil Lauesen, medlem i Internationalt Forum och författare till nyligen utkomna boken Det Globale Perspektiv, och Charlotte Kates, internationell samordnare i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, samtalar på engelska om imperialism och internationell solidaritet. Efter kortare personliga introduktioner planeras samtalet att behandla frågor såsom: imperialism som begrepp för vår historia, samtid och framtid, och konsekvenser av begreppets tillämpning; den internationella solidaritetens historiska och nutida utmaningar och möjligheter; och vilka krav imperialismens och den internationella solidaritetens begrepp och realiteter ställer på den som vill utrota nöden och dess orsaker. I mån om tid öppnas samtalet upp för publikfrågor, och samtalet spelas eventuellt in för framtida bruk och ökad spridning.