20 January, Gothenburg: Solidarity Night – Freedom for Ahmad Sa’adat!

Monday, 20 January
6:00 pm
Syndikalistiskt Forum
Linnegatan 21
Gothenburg, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/782847918898925/

On January 15, 2002, the Palestinian Authority arrested Ahmad Sa’adat, secretary general of the Popular Front for the Liberation of Palestine. Sa’adat was then taken captive under the auspices of the United States and Britain. During a violent attack in 2006, he was kidnapped by Israeli occupation forces and is now serving a 30-year sentence on Israeli prison.

To mark Ahmad Sa’adat’s case as one of many, yet a unique example of Palestinian prisoners in Israeli and international prison and detention, we are organizing a solidarity evening in Samidoun Gothenburg. The evening of solidarity will include a short presentation on Sa’adat, followed by the opportunity to write letters to him (and other Palestinian prisoners) and to participate in a joint photo of solidarity. Finally, information on international mobilization will also be presented ahead of the campaign days 24-30 March 2020 for the two-year anniversary of the Great Return March.

Den 15:e januari 2002 arresterade Palestinska myndigheten Ahmad Sa’adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse. Sa’adat sattes därefter i fångenskap under USA:s och Storbritanniens regi. Under ett våldsamt angrepp 2006 kidnappades han av Israels ockupationsstyrkor och nu avtjänar han ett 30-årigt straff på israeliskt fängelse.

För att uppmärksamma Ahmad Sa’adats fall som ett av många men ändå särskilt exempel på palestinska fångar i israeliska och internationella fängelsen och förvar anordnar vi i Samidoun Göteborg en solidaritetskväll. Solidaritetskvällen kommer att innehålla en kort presentation om Sa’adat, följt av möjligheten att skriva brev till honom (och andra palestinska fångar) och att delta i ett gemensamt solidaritetsfoto. Slutligen kommer det även presenteras information om den internationella mobiliseringen inför aktionsdagarna 24-30 mars 2020 för Stora återvändarmarschens tvåårsdag: https://samidoun.net/2019/11/24-30-march-2020-worldwide-international-week-of-action-to-support-the-great-march-of-return-and-breaking-the-siege/#Svenska

Datum: Måndag 20:e januari
Tid: 18:00-20:00
Plats: Syndikalistiskt Forum

Solidaritetskvällen sker i samband med de internationella aktionsveckorna i solidaritet med Ahmad Sa’adat mellan 15:e och 29:e januari som utropades av Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och kampanjen för frihet åt Ahmad Sa’adat, Free Ahmad Sa’adat. Läs och sprid vår översättning av deras uppmaning: https://samidoun.net/2019/12/call-to-action-free-ahmad-saadat-and-all-palestinian-prisoners-15-29-january-2020/#swedish

Har du inte möjlighet att närvara, eller vill du eller din organisation själva bidra till aktionsdagarna? Här följer några förslag (glöm inte att tipsa oss om era aktiviteter!):
– Organisera egna arrangemang, aktioner och protester vid israeliska, US-amerikanska och brittiska konsulat och på offentliga torg och andra öppna, allmänna utrymmen. Dessa datum är även årsdagar för Israels blodiga ”Cast Lead”-angrepp på Gaza 2008-2009 – vi manar alla till att också uppmärksamma dem i sina arrangemang.
– Sprid aktionsuppropet och utför medieaktioner, till exempel genom att skapa och publicera material som uppmärksammar Ahmad Sa’adat och andra palestinska fångar och kräver deras frihet.
– Översätt och publicera Sa’adats skrifter och uttalanden, som vi gjorde ifjol i samarbete med Svenska Clartéförbundets tidskrift: https://clarte.se/bloggen/10629-intervju-med-ahmad-sa-adat
– Uppmärksamma Ahmad Sa’adat och de palestinska fångarna i arrangemang för palestinasolidaritet, antirasism, antiimperialism och social rättvisa. Ta med flygblad och affischer eller dela ett uttalande från Sa’adat som del av andra arrangemang.