7 March, Copenhagen: Women’s Day – Against Imperialism

Saturday, 7 March
4:30 pm
Kapelvej 44
Copenhagen, Denmark
Facebook: https://www.facebook.com/events/2875020755866780/

WOMEN’S DAY – AGAINST IMPERIALISM

Around the world women are fighting for freedom and dignity – not only to be freed from patriarchy, but to be freed from all kinds of oppression linked to global capitalism, neocolonialism and imperialism.

On occasion of International Women’s Day, we want to shed light on the cause of Palestine where women at all times have played a central role in the Palestinian resistance against the occupation. We wish to support their ongoing struggle, especially in the light of president Trump’s recent announcement of a so-called ‘peace deal’ and it’s repercussions that, among other initiatives, have rendered critique of Israel and antisemitism as essentially the same thing, thus censuring all kinds of critique of the Israeli apartheid state. By this move, Palestinians’ international rights to freedom and a homeland are being fundamentally crushed.

On Saturday March 7th, we invite you to an evening of film screening, community kitchen, live music and an amazing setup of dj’s – all surplus from the event will be sent to the women’s organisation PDWSA in Gaza!

PROGRAM

16.30 -18:30 – FILM SCREENING (will be shown in the backyard hall)
Naila and the Uprising (2017)
Portraying Naila Ayesh and the role of women during the first intifada in 1987 – uprising against the Israeli occupation of Palestine.

(The film begins at 17.00)

18.30-19.00 – MAIN BUILDING OPENS
Introduction to PDWSA and open bar!

19:00-20:00 – FOOD
Palestinian Community Kicthen – as always 50 kr only!

20:15-22:00 – LIVE MUSIC
Babylon (DK) – Arabic songs and band
YUKKA (EG/DK) – Songwriter and rapper

22.00-02.00 – DJ’S
TBA

WHAT ARE WE SUPPORTING?
Al surplus from the event is given to the independent organisation PDWSA (Palestinian Women’s Development Studies Association), which, through grassroots and women-to-women projects, organizes and empowers women of Gaza to gain better social and material living conditions. Especially, PDWSA engages women who have been imprisoned by Israel, a situation that often leads to stigma in the women’s own societies, not to mention trauma as an effect of the brutal Israeli imprisonment. To this, PDWSA strives at making women’s participation against the occupation better documented and fully recognized historically.

WHY PALESTINE?
The situation in Palestine stands as a clear example of neocolonialism and imperialism – for more than 70 yrs, Palestinians have been displaced, invaded, occupied, discriminated and killed by the Israeli apartheid state, crimes after crimes building on the acts of European colonial powers. Most recently, through it’s continuous alliance with the US, Israel has obtained a doubtful ‘peace deal’ from Trump, which exemplifies yet another manifestation of Israel’s imperialist extermination policy towards Palestine and the Arab region.

Throughout history, women of Palestine have played a crucial role in resisting the occupation, especially during the first intifada, characterized by a high degree of grassroots activism and creativity, which we want to support and learn from!

From the river to the sea, Palestine shall be free!
Boykot Israel – Free Palestine

We can’t wait to see you on March the 7th of WOMEN’S DAY – AGAINST IMPERIALISM!

ORGANISERS
/// Internationalt Forum København, Konfront, Boykot Israel, Palæstina Aktion, Studerende mod Besættelsen, Copenhagen Underground, Gaza 2020: Breaking the siege, International Solidarity Movement ///

Thanks to Kapelvej 44 for lending us the space!

NO RACISM, NO SEXISM, NO HOMOPHOBIA, NO TRANSPHOBIA, NO ABLEISM, NO HARD DRUGS AND NO VIOLENCE ?

OBS// Unfortunately, the main building is not accessible with wheelchair.

**

KVINDERNES KAMPDAG – MOD IMPERIALISME

Vi ønsker at markere den fortsatte kamp for frihed og retfærdighed, som kvinder kæmper over hele verden – ikke kun mod patriarkatet som isoleret størrelse, men i en kombination mod global kapitalisme, neokolonialisme og imperialisme.

Derfor vil vi, i anledning af kampdagen, sætte fokus på den palæstinensiske sag og den centrale rolle, palæstinensiske kvinder spiller i modstanden mod besættelsen. Vi ønsker at støtte op om deres fortsatte kamp særligt nu, hvor Trump har annonceret sin såkaldte ’fredsaftale’, der fuldstændigt knuser palæstinensernes internationale ret til frihed og hjemland, og når der dybt bekymrende sættes lighedstegn mellem kritik af Israel og antisemitisme, hvormed alle former for kritik af apartheid-staten Israel censureres bort.

Lørdag d. 7. marts inviterer vi til filmvisning, folkekøkken, livemusik og efterfølgende dj’s – overskuddet sendes til kvindeorganisationen PDWSA i Gaza.

PROGRAM

16.30-18.30 – FILMVISNING (i salen i gården)
Naila and the Uprising
Om Naila Ayesh og kvinders rolle under den første intifada i 1987 – oprør mod den israelske besættelse af Palæstina.

(Filmen begynder kl 17)

18.30-19.00 – DØRENE ÅBNER (i hovedbygningen)
Introduktion til PDWSA og åben bar!

19.00-20.00 – MAD
Palæstina Folkekøkken – spis som altid med for en 50’er!

20.00-22.00 – LIVE MUSIK
Babylon (DK) – arabisk sang og band
YUKKA (EG/DK) – sangskriver og rapper

22.00-02.00 – DJ’s
TBA

HVAD STØTTER VI
Overskuddet fra arrangementet går til den uafhængige organisation PDWSA (Palestinian Women’s Development Studies Association), som via græsrodsarbejde og kvinde-til-kvinde projekter organiserer og styrker kvinder i Gaza til bedre sociale og materielle leveforhold. Et særligt fokus er kvinder, der har været i israelske fængsler, som ofte oplever stigma i samfundet, foruden traumer på baggrund af det brutale israelske fængselsophold. Hertil arbejder PDWSA for at få kvinders deltagelse i kampen imod besættelsen skrevet ind i historien.

HVORFOR PALÆSTINA
Situationen i Palæstina står som et klart eksempel på neokolonialisme og imperialisme – i over 70 år er palæstinensere blevet fordrevet, invaderet, besat, diskrimineret og dræbt af den israelske apartheid-stat, hvad der blev sat i gang af de europæiske kolonimagter. Senest har Israel, i sin fortsatte alliance med USA, opnået en såkaldt “fredsaftale” fra Trump, hvilket kun er endnu en manifestation på Israels imperialistiske udryddelsespolitik i Palæstina og den arabiske region.

I Palæstina har kvinder fra start haft en helt central rolle i modstanden mod besættelsen og særligt under den første intifada, kendetegnet ved en høj grad af græsrodsaktivisme og kreativitet, hvilket vi ønsker at lære af og støtte op om!

From the river to the sea, Palestine shall be free!
Boykot Israel – Frit Palæstina

Vi glæder os til at se jer d. 7. marts til KVINDERNES KAMPDAG – MOD IMPERIALISME!

ARRANGØRER
/// Internationalt Forum København, Konfront, Boykot Israel, Palæstina Aktion, Studerende mod Besættelsen, Copenhagen Underground, Gaza 2020: Bryd Belejringen, Fredsvagterne ///

Og tak til Kapelvej 44 for at tilbyde stedet!

INGEN RACISME, INGEN SEXISME, INGEN HOMOFOBI, INGEN TRANSFOBI, INGEN ABLEISME, INGEN HÅRDE STOFFER OG INGEN VOLD ?

OBS// Hovedbygningen er desværre ikke tilgængelig med kørestol.