15 Haziran 2020-22 Haziran 2020 : Corç Abdallah, Ahmet Saadet ve tüm devrimci tutsakların özgürlüğü talebiyle eylem haftası

19 Haziran, uluslararası devrimci tutsaklarla dayanışma günüdür. Bu tarih, aynı zamanda, Filistin’in ulusal kurtuluşu için savaşan ve 1999’dan beri serbest bırakılabilir durumda olmasına rağmen 36 yıldır Fransız devletinin zindanlarında olan Arap komünisti Corç Abdallah’ın özgürlüğü için verilen mücadelede de önemli bir parça.

Corç Abdallah, Filistin direnişi saflarında, emperyalizme, kapitalizme, Siyonizm’e, sömürgeciliğe, gerici Arap devletlerine ve her türden ezilme ilişkisine karşı yürüttüğü kavgaya dair hiçbir pişmanlığı olmayan bir devrimci tutsaktır. Bugün de gündelik olarak, adalet, hürriyet ve ezilen halkların kurtuluşu için yürüttüğü mücadele, güncel mücadelelerle tam bir uyum içindedir. Bu kavga, kapitalist taarruza ve kapitalistlerin yağma savaşlarına karşı çıkanların yürüttüğü haklı ve meşru kavgadır. Bu kavga, devlet şiddetiyle karşı karşıya olanların kavgasıdır. Bu kavga, reformizmi ve bu sisteme karşı her türlü tavizi reddedenlerin, kitlelerin ve yoksul mahallelerin yanında sınıf mücadelesine katılanların kavgasıdır. Tüm bir ömre yayılan bu kavga, bizim de kavgamızdır!

Son aylarda, pandemi ve eve kapanma şartlarından doğan özel duruma rağmen, yoldaşımızın «bin inisiyatif çiçek açsın» çağrısına çok sayıda kişi ve güç ses verdi. Fransız emperyalizminin temsilcileri, «yoldaşımızın tutsak kalmasının kendileri için sonuçlarının, özgür bırakılması ile kendileri için doğacak sakıncalardan dahi daha ağır olacağını» anlasın diye kararlı bir mücadele yürütenler çok sayıdadır. Her yerde ve her cephede, militan eylemler yoluyla ve güç dengesini bizim lehimizde değiştirerek yoldaşımızın özgürlüğünü kazanmak için yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte mücadele edenler çok sayıdadır.

Bu bağlamda, bizler gibi, kendini Corç Abdallah’ın mücadelesinde ve bu mücadelenin güncelliğini ve aciliyetini kavrayan herkesi, kendilerini ifade etmeyi tercih ettikleri biçimde, 15-22 Haziran 2020 tarihleri arasında, Corç Abdallah’ın serbest bırakılması için uluslararası eylem haftası süresince eyleme geçmeye çağırıyoruz.

Bu hafta aynı zamanda, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmet Saadet’in serbest bırakılması için de harekete geçme vesilesi olacak.  Filistin’in kurtuluşu için savaşan, Filistin ulusal kurtuluş hareketinin lideri ve aynı zamanda uluslararası devrimci hareketin de sembolü olan Ahmet Saadet, 18 yıl önce Filistin yönetimince tutuklandıktan sonra, Siyonist işgalci ile «güvenlik meselelerinde iş birliği» kapsamında, 2006 yılında beri Siyonistlerin zindanlarında tutuluyor.

Ahmet Saadet’in mücadelesi, tüm Filistinli tutsakların ve aynı zamanda Corç Abdallah’ın mücadelesidir. Corç Abdallah’ın yürüttüğü mücadele, Filistin’in, Lübnan’ın ve tüm dünyanın ezilen halklarının haklı davasına olan bitmek bilmez bir bağlılığı göstermektedir. Bu kavga, mücadele eden halkların ve tüm dünyadaki devrimci tutsakların kavgasıdır. Hindistan, Peru, Filipinler, Türkiye, İtalya, İspanya, Hollanda ve her yerde, bu tutsakların devrimci mücadelenin en ileri kesimidir ve daha iyi bir dünya mücadelesi vermektedir. Bu tutsakları özellikle 19 Haziran 2020’de ama aynı zamanda tüm eylem haftası boyunca onurlandırmamız ve savunmamız gerekmektedir.

Farklılıklarımıza rağmen birlikte mücadele ederek kazanacağız!

Corç Abdallah’a özgürlük!

Ahmet Saadet’e özgürlük!

Tüm devrimci tutsaklara özgürlük!

Paris, le 02 juin 2020  Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com

 

Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah – Samidoun Palestinian Prisoner Network – Campagne internationale pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah – Campagne internationale pour la libération d’Ahmad Sa’adat – Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah – Le Collectif Rouge Internationaliste pour la défense des prisonniers révolutionnaires – Comité d’action et de soutien aux luttes du peuple Marocain