30 June, Göteborg: Solidarity with Jenin! Free Palestine!

As part of the Göteborg Palestinian coordination group, Samidoun Sweden are involved in organizing the following action:

Friday 30 June
17:30
Brunnsparken, Göteborg

Israeli military attacks, pogroms and massacres continue to claim Palestinian lives, and those Palestinians who survive are maimed and traumatized.

But the Palestinian resistance shows the way! In Midsummer week, another Zionist raid, with armored vehicles and helicopter gunships, took the lives of several Palestinians, including children and journalists. But the armed Palestinian resistance neutralized several military vehicles and scared the occupying forces into fleeing with their tails between their legs.

The end of the massacres of Palestinians will only come in one way: An end to occupation, apartheid and settler colonialism throughout Palestine, for a free, united and democratic Palestine, from the river to the sea!

Friday 30 June
17:30
Brunnsparken, Göteborg

Som del av Palestinska samordningsgruppen Göteborg är vi med och ordnar följande aktivitet:

Manifestera med oss!

Fredag 30 juni
17:30
Brunnsparken, Göteborg

Israeliska militärangrepp, pogromer och massakrer fortsätter skörda palestinska liv, och de palestinier som överlever lemlästas och traumatiseras.

Men det palestinska motståndet visar vägen! I midsommarveckan kostade ännu en sionistisk räd, med pansarvagnar och stridshelikoptrar, flera palestiniers liv, däribland barn och journalister. Men det väpnade palestinska motståndet neutraliserade flera militärfordon och skrämde ockupationsstyrkorna på flykt med svansen mellan benen.

Slutet på massakrerna av palestinier stavas på ett sätt: Slut på ockupation, apartheid och bosättarkolonialism i hela Palestina, för ett fritt, enat och demokratiskt Palestina, från floden till havet!

Fredag 30 juni
17:30
Brunnsparken, Göteborg