Anti-Palestijnse repressie in Duitsland: Palestijnse schrijver Khaled Barakat verboden te spreken

Afgelopen nacht, zaterdag 22 april, is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de Duitse repressie van Palestijnse activisten. De Palestijnse schrijver Khaled Barakat werd door de Berlijnse autoriteiten verboden een speech te geven over de Palestijnse en Arabische reactie op de zogenaamde “Deal van de Eeuw” van Donald Trump. Barakat is ook verboden om politieke activiteiten te ondernemen of evenementen bij te wonen, direct (in persoon) en “indirect” (in video). Deze schandalige aanval op de vrijheid van meningsuiting is de meest recente aanval op Palestijnse rechten door de Duitse regering.

De bijeenkomst waar Barakat zou spreken stond gepland voor vrijdag 21 juni, en werd georganiseerd door een Arabische gemeenschapsdiscussiegroep die regelmatig bijeenkomt om belangrijke evenementen in de Arabische wereld te bespreken. De locatie, die eigendom is van de gemeente, kreeg naar verluidt klachten van pro-Zionistische en pro-Israëlische apartheid organisaties. De organisatoren werd medegedeeld dat de bijeenkomst niet door kan gaan in het gebouw. Daarop werd de bijeenkomst verplaatst naar het Soedanese gemeenschapscentrum op 22 juni. Aangezien de Bahrein-conferentie op het punt van beginnen staat is deze bijeenkomst van groot belang (de VS willen hier een zogenaamde “economische vrede” sluiten die ten koste gaat van Palestijnse rechten).

Maar aangekomen bij de locatie stonden er, zonder aankondiging of uitleg, grote aantallen politieagenten van het metrostation tot aan het gemeenschapscentrum om de weg af te sluiten. Toen Barakat naar hen toe liep met de internationale coördinator van Samidoun, Charlotte Kates, werden zij gestopt en verteld dat de bijeenkomst niet door zou gaan omdat een verboden was uitgevaardigd. In een politiebus werden ze naar een politiebureau gebracht, waar een Duits-Arabische vertaler hen opwachtte, samen met meer politieagenten en twee vertegenwoordigers van de Berlijnse “Foreigners’ Office”.

Barakat werd een acht pagina’s lang document voorgelegd en verteld dat hem vanaf nu verboden zou zijn om speeches te geven in persoon of via video, dat hij niet mag participeren in politieke bijeenkomsten of evenementen, en dat hij zelfs geen sociale bijeenkomsten van meer dan tien mensen mag bijwonen; het overtreden van deze verboden zou hem tot één jaar gevangenisstraf kunnen kosten. Volgens de Duitse wet kan niet-staatsburgers verboden worden politiek actief te zijn als dit de “veiligheid of stabiliteit” van Duitsland zou kunnen schaden. De beschuldigingen, die de strekking hebben dat Barakat’s activiteiten “gevaarlijk” zijn, zijn echter compleet ongefundeerd. Er is een lijst van speeches en evenementen, en een interview uit 2014 met Rote Fahne News, een publicatie van de MLPD (Marxistisch-Leninistische Partij van Duitsland). Hoewel in het document wordt geclaimd dat Barakat’s speeches spanningen of “politiek conflict” op kunnen wekken tussen joden, Palestijnen en Arabieren in Duitsland, wordt er geen enkel voorbeeld gegeven van negatieve gevolgen die zijn vele speeches in Duitsland zouden hebben gehad.

In het document wordt Barakat er ook van beschuldigd lid te zijn van de Palestijnse linkse partij, het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Hoewel er wordt opgemerkt dat de PFLP in Duitsland niet verboden is, wordt erop gewezen dat de organisatie op de EU-terreurlijst staat en een gevaar is, ook al wordt geen enkel gevaar concreet benoemd. Het is duidelijk dat dit de meest recente aanval is op de Palestijnse beweging en belangenbehartiging, en een verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging in Duitsland betekent.

Barakat en Kates werd ook medegedeeld dat hun verblijfsvergunning in Duitsland niet vernieuwd zal worden en “tot een einde komt,” ook al hebben zij hierover nog geen documenten ontvangen.

Dit incident is onderdeel van de campagne tegen Palestijnse en solidariteitsorganisaties, met name linksgeoriënteerden, die gerund wordt door het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken, ook wel bekend als het “anti-BDS ministerie.” Barakat is meerdere malen aangevallen door dit ministerie, net als Samidoun. Dit incident is ook de volgende in een reeks aanvallen op Palestijnse rechten en vrijheid van meningsuiting in Duitsland, waaronder:

Het moet gezegd worden dat deze repressie hand-in-hand gaat met politieke aanvallen op de Arabische- en moslimgemeenschappen in Duitsland. Deze aanvallen worden aangevoerd door extreem rechtse retoriek van AfD en andere partijen, maar worden actief gesteund door officieel “links,” dat nog steeds bijdraagt aan de onderdrukking van de Palestijnse gemeenschap en hun organisaties om zo een koloniaal en racistisch apartheidssysteem te verdedigen. Tegelijkertijd worden er vele volksbeweging in Europa gecriminaliseerd, waaronder vakbondsleiders en vluchtelingen-solidariteitsorganisaties in verschillende landen.

Samidoun Palestijnse Gevangenen Solidariteitsnetwerk reageert met grote verontwaardiging op het politieke verbod tegen Khaled Barakat. Wij geloven dat dit een serieus gevaar vormt, wanneer verboden, politiegeweld en het intrekken van verblijfsvergunningen de norm worden voor een politiestaat in het onderdrukken van ongewenste Palestijnse politieke uitspraken over het verdedigen van rechten, gerechtigheid en bevrijding.

Op vrijdag 28 juni is er een protest tegen de anti-BDS resolutie van de Bundestag, onder de slogan Palëstina Spricht (Palestina spreekt). We roepen iedereen op om zich aan te sluiten bij het protest. Internationaal zijn jullie stem en solidariteitsstatements van groot belang in de strijd tegen deze repressie. Deze aanvallen zullen Khaled Barakat en het Palestijnse volk niet het zwijgen opleggen – maar het is cruciaal dat we onze internationale beweging bouwen om Palestina te verdedigen, zeker nu er wordt geprobeerd ons te liquideren.

Stuur alsjeblieft je solidariteitsstatements naar samidoun@samidoun.net