För en månad sedan, den 15:e mars, skulle den palestinska befrielsekampsveteranen Rasmea Odeh tillsammans med poeten Dareen Tatour, båda tidigare politiska fångar, delta i ett arrangemang i Berlin med rubriken ”Palestinska kvinnor i befrielsekampen”. Både Odeh och Tatour, såväl som arrangörerna och lokalägarna, utsattes för intensiv förföljelse och repression från officiellt och privat håll, från tyska, US-amerikanska och israeliska institutioner och personer. Hatkampanjen resultaterade i att Rasmea Odeh förbjöds av tyska myndigheter att genomföra sitt deltagande i arrangemanget och att hennes visum drogs in med omedelbar verkan. En stor och internationell solidaritetsvåg reste sig som svar, bland annat under hashtaggarna #RasmeaSpeaks och #RasmeaSpricht (och även Facebook-sidan Rasmea spricht), och två veckor senare hölls ett stort arrangemang med hundratals besökare där Odehs tal framfördes, om än utan hennes fysiska närvaro.

Se gärna videon nedan för Rasmeas egna ord om sina erfarenheter, och läs vad våra kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network har skrivit om solidaritetskampanjen och det lyckade arrangemanget i bland annat den här artikeln.

Efter en intensiv kampanj av trakasserier från apartheidvänliga journalister och från de israeliska och US-amerikanska ambassadörerna till Tyskland (den senare ökänd för sina kopplingar till tyska extremhögern) beslutade myndigheter i Berlin på kvällen Fredag den 15:e mars att före detta palestinska fången och kände aktivisten Rasmea Odehs visum skulle dras in och att hon förbjuds att utöva politisk verksamheten.

Internationell solidaritet är av stor vikt i denna stund. Skicka gärna solidaritetsuttalanden för Rasmea Odeh till våra internationella kamrater på samidoun@samidoun.net.

Vi uppmanar alla samvetsgranna människor över hela världen att stå upp för rättvisa för Rasmea Odeh och för Palestina. Fler uppmaningar till handling kommer att publiceras de kommande dagarna, så följ vår och våra internationella kamraters kanaler. Er solidaritetsuttalanden och -meddelanden är viktiga för att markera att världen fördömer de tyska, US-amerikanska och israeliska regeringarnas handlingar för att tysta Rasmea Odeh och istället står med palestinska kvinnor och det palestinska folket i deras strävan efter befrielse.

Läs mer i och dela den längre engelska artikeln från våra kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network!