Den alternativa vägen (Masar Badil) utlyser Palestinska kampveckan – 15-22 maj 2021

Detta är en översättning av följande uttalande.

Den alternativa vägen (Masar Badil) utlyser Palestinska kampveckan

15-22 maj 2021

Förberedande generalkommittén för Alternativa palestinska vägens konferens (Masar Badil) manar alla individer, organisationer, nätverk och lokala Masar-kommittéer till att gå samman med det palestinska folkets befrielsestyrkor och dess solidaritetsrörelser för att bygga brett folkligt deltagande i Palestinska kampveckan mot sionistisk kolonialism under parollen Tillsammans mot sionism och till stöd för det palestinska folkets motstånd till befrielse och återvändo genom organiserandet av massdemonstrationer mellan 15-22 maj. Organisera er för att tåga på gatorna och samlas på allmänna ytor för att bejaka det palestinska folkets orubbliga hängivenhet till befrielsen av deras nationella hem och återtagandet av alla deras oskiljbara och rättmätiga rättigheter.

Vi manar det palestinska arabiska folket, och med dem arabvärldens revolutionära förtrupp och världens demokratiska krafter, mer än någonsin att mobilisera folkliga aktioner i alla städer, orter, gator och torg till försvar av palestinska rättigheter och den nationella befrielsekampen, för att belysa sionismens och dess partners och regionala kollaboratörers brott, och för att stötta det palestinska folkets tappra motstånd i konfrontation med den rasistiska sionistiska bosättarkolonialismen över hela det ockuperade Palestina och för att aktivera den palestinsk-arabiska befrielsekampen på alla fronter för förverkligandet av palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem och befria sitt land, sina städer och sina byar från vilka de våldsamt tvångsförflyttades.

Vi betonar att det är 74 år sedan vårt palestinska folks upprotande från sitt hemland (Al-Nakba, katastrofen), den sionistiska kolonialismens fortsatta förbrytelser, de utmärglade palestinska massornas pågående lidande i lägren och marginaliserad misärtrakter, och den sionistiska statens strategi av att förstöra hem, pådyvla belägring, militäraggressioner och dagliga gripanden, manar alltihop oss till förflytta oss framåt mot den revolutionära förändringens väg utan tvekan. Vi måste intensifiera våra palestinska, arabiska och internationella kamper för lanseringen av en alternativ revolutionär väg genom an gradvis och självsäker övergång till handlingens och kampens område. Vi måste lämna bakom oss fragmenteringens, isoleringens och förvirringens era och rikta oss mot initiativtagandes, organiseringens, den folkliga enhetens och kampens horisont.

Vi förnyar vårt förkastande av ihåliga val för den Palestinska myndighetens administrativa råds obefintliga självstyre i Västbanken och Gazaremsan. Vi anser att det vilseledande och illegitima val som inte leder till den nationella enhet som efterfrågas och önskas av det palestinska folket. De är inte del av en enad nationell strategi för befrielse och återvändo. Istället äger de rum under belägringens och ockupationens ok och kommer i kontexten av konsolideringen av Oslo-klassens dominans och dess skadliga väg av fortsatt och uppropad tillämpning av farliga och misslyckade redskap och mekanismer under ett ledarskaps befäl som ignorerar vårt folks massors rop och som deltar, både öppet och dolt, i samordningen av projekt som syftar till att tillintetgöra den palestinska kampen och underminera palestinska rättigheter.

Förberedelsekommittén manar det palestinska folkets massor, i Palestina och i exil och diaspora, att delta brett i att göra sina röster hörda och återta sina rättigheter genom att organisera för Palestinska kampveckan i mitten av maj 2021. Denna kampvecka återställer en central revolutionär paroll från den palestinska befrielsekampens och de palestinska och arabiska fedayiners (frihetskämpars) historia. Vi manar alla att konfrontera normaliseringens och nederlagets krafter genom att vidareutveckla och eskalera den omfattande bojkotten av den sionistiska entiteten och alla dess institutioner, att stödja den palestinska fångrörelsens kamper i den sionistiska fiendens fängelser och att stärka vårt kämpande folks ståndaktighet i hela det ockuperade Palestina.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar