Kampanj för Ahmad Sa’adats frihet

[ENGLISH BELOW]

Ahmad Sa’adat har suttit fängslad sedan 2002, året efter det att han valdes till Generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP. Tillsammans med progressiva och antiimperialister runtom i hela världen deltar Samidoun Göteborg och Stockholm i aktionsveckan för att kräva hans frihet. Under veckan utförs aktioner, flygbladsutdelningar, demonstrationer och hungerstrejker i Palestina, Nederländerna, Frankrike, Irland, USA, Sverige med mera.

Vill du delta i kampanjen? Skriv en lapp till stöd för Ahmad Sa’adat och Palestinas politiska fångar och lägg upp i sociala medier med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Läs mer om kampanjen och Ahmad Sa’adat i vårt tidigare inlägg: https://samidoun.net/sweden/15-23-januari-2021-internationell-aktionsvecka-for-frihet-at-ahmad-saadat-och-alla-palestinska-fangar

ENGLISH TRANSLATION:

Ahmad Sa’adat has been imprisoned since 2002, the year after he was elected General Secretary of the PFLP. Together with progressives and antiimperialists around the world, Samidoun Gothenburg and Stockholm are participating in the international week of action in demand of his freedom. During the week actions, leaflet handouts, demonstrations and hunger strikes are organized in Palestine, the Netherlands, France, Ireland, the USA and Sweden, to name a few. 

Do you wish to participate in the campaign? Write a sign in support of Ahmad Sa’adat and the Palestinian political prisoners and post it on social media with the hashtag #FreeAhmadSaadat. Read more about the campaign and Ahmad Sa’adat in our previous post: https://samidoun.net/sweden/15-23-januari-2021-internationell-aktionsvecka-for-frihet-at-ahmad-saadat-och-alla-palestinska-fangar

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar