Sammanfattning av aktionsveckan för Ahmad Sa’adat 15-23 januari 2021

[English below]


Under 15-23 januari i år har den internationella aktionsveckan för den fängslade palestinske befrielseledaren Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet uppmärksammats världen över, så även i Sverige. Ett av många sätt det har uppmärksammats på är med selfies med budskap till stöd för aktionsveckan, här följer ett antal som Samidoun Stockholm och Samidoun Göteborg har samlat ihop under veckan:

Det är aldrig för sent att delta i kampen för alla palestinska fångars och hela Palestinas frihet, en internationell kamp mot alla former av exploatering och förtryck. Ett enkelt sätt är att ta en egen selfie och skicka in till någon Samidoun-grupp eller själv lägga upp på sociala medier med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Du kan till exempel använda den här mallen till skylt:

Här kan du läsa det ursprungliga uppropet till den internationella aktionsveckan (innehåller även material och länkar till ytterligare information på svenska och andra språk): https://samidoun.net/sweden/15-23-januari-2021-internationell-aktionsvecka-for-frihet-at-ahmad-saadat-och-alla-palestinska-fangar

Här kan du se videouppropet som det internationella Samidoun-nätverket inledda aktionsveckan med:

Och här kan du se ett samtal om den fängslade palestinske befrielseledaren Ahmad Sa’adats fall, den palestinska fångkampen betydelse och historia och den palestinska befrielsekampens internationella revolutionära karaktär:

Frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar!

Frihet åt hela Palestina, från floden till havet!

English:

Between January 15-23 this year the international week of action for imprisoned  liberation leader Ahmad Sa’adat and all Palestinian prisoners’ freedom been observed around the world, as in Sweden. One of many ways it has been popularized is through selfies with messages of support for the week of action, above are a number collected by Samidoun Stockholm and Samidoun Gothenburg. 

It is never too late to participate in the struggle for Palestine and its prisoners’ freedom, an international struggle against all forms of exploitation and oppression. A simple way is to take your own selfie and sending it to a Samidoun group or posting it on social media with the hashtag #FreeAhmadSaadat. Feel free to use this template:

Here is the original call to action, which contains material and links for additional information in Swedish, English and other languages: https://samidoun.net/sweden/15-23-januari-2021-internationell-aktionsvecka-for-frihet-at-ahmad-saadat-och-alla-palestinska-fangar

Above you can also see the video call to action (first video) and the network talk about the case of Ahmad Sa’adat, the significance of the Palestinian prisoners’ struggle and the revolutionary character of the international Palestinian movement (second video.)

Freedom for Ahmad Sa’adat and all Palestinian prisoners!

Freedom for all of Palestine – from the river to the sea!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar