Manifestation för Avskaffande av Våld mot Kvinnor

Igår den 25 november inträffade den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Samidoun Stockholm deltog på kvällen i en manifestation arrangerad av kurdiska Kvinnorådet SARA, Kommunistiska Partiet, med flera. Demonstrationen uppvisade en enad vilja att upphäva alla former av mäns våld mot kvinnor, i Sverige, Kurdistan, Palestina och resten av världen. Manifestationen hedrade även de kvinnliga martyrer som stupat i kampen mot Daesh och fascismen med en tyst minut och tända ljus. Samidoun Stockholm höll följande tal:

”Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige av en man. Kvinnojourerna är kroniskt underfinansierade och polisarbetet är lågprioriterat. Under coronapandemin har det skett en ökning av antalet våldsbrott mot kvinnor, eftersom dessa framförallt utövas i hemmet, i nära relationer, av släktingar.

”Mäns våld mot kvinnor existerar på alla samhällsnivåer, bland kamrater, toppolitiker, chefer, och i otroligt hög utsträckning bland poliser, som är grovt överrepresenterade i den här kategorin.

”Och våldet är globalt. Fysiskt och sexuellt våld utövas systematiskt av den imperialistiska parten i alla krig. I talande stund utövar imperialismen kvinnovåld i Saudiarabiens invasion av Jemen, i Turkiets aggressioner mot Kurdistan, i Etiopiens brutala repression av Tigray, och av Israel i Palestina.

”I ockupationsfängelserna blir oskyldiga kvinnor och frihetskämpar torterade dagligen. När en mamma besöker sin dotter i fängelse blir hon förödmjukad och tvingas ofta klä av sig naken. Varje ny bosättning på ockuperad palestinsk mark, och varje raket som faller över utomhusfängelset Gaza förstör kvinnors liv. 

”Utövarna av våld mot kvinnor, i alla dess former, behöver systematiskt bekämpas på varje nivå – även inom våra egna led. Det är en kamp som måste utkämpas mot polisen och rättsväsendet och en kamp som måste utföras internationellt. Världsimperialismen, med USA i spetsen och Sverige som lydig knähund, måste också konfronteras och krossas specifikt som exportör av våld och förtryck. Och vi måste sammanlänka vår feministiska kamp med alla världens kvinnor för att tillsammans vinna fred och kvinnofrid.

”Vi måste föra den här kampen under varenda årets dag, inte bara den 25 november. Vår sak är, för att låna revolutionären Leila Khaleds bevingade ord, större och ädlare än den individuella, som måste överordnas alla andra privata intressen och angelägenheter. Tillsammans slår vi tillbaka mot kvinnohatet, männens våld, fascismen och imperialismen.”

Samidoun Stockholm riktar ett stort tack till arrangörsorganisationerna och uttrycker återigen vårt nätverks engagemang för kvinnlig befrielse i Palestina och världen. Seger åt våra revolutionärer – Leila Khaled, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg och Alexandra Kollontaj visar vägen!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar