Minikonferens: Antiimperialism i Sverige?

Samidoun Göteborg har under våren anordnat en öppen studiecirkel kring boken Riding the Wave: Sweden’s Integration into the Imperialist World System, skriven av aktivisten och författaren Torkil Lauesen. Som avslutning på cirkeln bjuder vi nu in till en eftermiddag tillika minikonferens på frågan: Vad betyder antiimperialism och att vara antiimperialistisk i Sverige idag?

Lördag 7 maj 2022
Klockan 14-17
Linnégatan 21, Göteborg (Föreningen Digidems lokaler)
Fri entré
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/514970606685412

Eftermiddagen börjar med ett gemensamt samtal med Torkil Lauesen om hans bok och vilka slutsatser och konsekvenser vi kan dra av dess innehåll, men också vilka frågor som förblir obesvarade. Därefter fortsätter vi med ett bredare panelsamtal, med panelister som ur olika perspektiv kommer diskutera vad en progressiv, radikal och rent av revolutionär antiimperialism skulle kunna vara.

Mer information publiceras löpande.

Lördag 7 maj 2022
Klockan 14-17
Linnégatan 21, Göteborg (Föreningen Digidems lokaler)
Fri entré
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/514970606685412

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar