Observationer om Några Faktorer som Ledde till den Historiska Palestinska Segern

Denna text är översatt av Samidoun Stockholm från Anti-Imperialist Action Ireland som går att läsa här.


Efter en betydelsefull tvåveckorsperiod av konflikt och folklig kamp över Palestina, har en ny milstolpe nåtts och början av en ny era har etablerats.

Den  10 maj 2021 initierade det Palestinska Motståndet i Gaza en konflikt med den sionistiska regimen, genom att först ställa ett ultimatum att Israel upphäver provokationerna i Jerusalem och sedan genom att avfyra ett stort antal raketer när det inte hände.

Efter 11 dagar av kontinuerlig palestinsk raketavfyrning, erbjöd den sionistiska regeringen en vapenvila som det palestinska motståndet accepterade med villkor.

Streaks of light are seen from Ashkelon as Israel’s Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, May 15, 2021. REUTERS/Amir Cohen


Följande är en snabb samling observationer från denna författar om några av faktorer i hur detta länge förtryckta palestinska folk uppnådde denna enorma seger över en av världens största militärmakter.

  1. Palestina har ett basområde. Gaza, trots att det är ett överbefolkat utomhusfängelseläger (som har hållits på svältransoner med giftigt dricksvatten under nästan 2 decennier,) styrs av det Palestinska Motståndet och inte av sionistiska ockupanter, som Palestina ’48 eller av deras palestinska marionetter som i Västbanken. Palestinier befriade detta stadsområde 2005 och det har varit ett konstant problematiskt moment för ”Israel” sedan dess. Det palestinska motståndet lyckas lokalproducera missiler inom detta koncentrationsläger som kan stänga ner hela den sionistiska entiteten. Varken det sionistiska flygvapnet eller armen kan stoppa detta. 
  2. Det palestinska motståndet agerade i en enad front med ett gemensamt krigsrum för att koordinera sina aktioner. Detta gjorde att mer radikala sektioner av uppköpta kontrarevolutionära grupper som Fatah bröt sig loss för att återaktivera sig på motståndets sida.
  3. Det palestinska motståndet hade en bred och djup arsenal av taktiker för att implementera sin strategi. Alltifrån trotsiga protester till upplopp till förstörelsen av polisstationer till generalstrejk till skottlossningar till blockader till särskilda styrkors operationer till koordinerade missils grepp till spontana individuella gerillaattacker till drönare och ATGM-angrepp – och mycket mer – användes över hela ockuperade Palestina och dess grannar.
  4. Palestinier vägrade låta sig splittras. Folket i Palestina och utanför föll inte för den israeliska segregeringstaktiken enligt olika nivåer av ”privilegium.” Palestinierna i Gaza eller under sionistiska ockupationsregimen eller den nykoloniala palestinska marionettstaten upplever alla olika former av förtryck, vilket ämnas ingjuta bestraffning och oenighet hos dem. Men dessa palestinier enades istället och agerade enligt en enskild strategi med ett enda mål om befrielse i åtanke, och stöttade varandra och saboterade fienden på de olika svaga punkterna.
  5. Palestinska flyktingar och de i exil vid Israels gräns spelade en huvudsaklig roll. Vid tillfällen där Gaza och de ockuperade palestinska städerna utsattes för påtagligt tryck från den sionistiska regimen, öppnade palestinier i Jordanien, Libanon, Syrien och annanstans upp nya fronter genom att samlas i massor vid gränsen och bryta genom de koloniala barriärerna mot Palestina. Missiler sköts från palestinska flyktingläger i Libanon, vilket den sionistiska entiteten var rädd att ens erkänna, än mindre svara på.
  6. Den palestinska diasporan och den internationella solidaritetsrörelsen hjälpte att mobilisera några av de största palestinamarscherna någonsin: 180,000 i London ena dagen slogs av 250,000 i Detroit den andra. I Frankrike anordnades gigantiska och militanta demonstrationer trots att de förbjöds av den franska polisstaten. Enorma samlingar skedde på alla jordens kontinenter, [1] speciellt på platser där regeringen är en huvudallierad eller sponsor till den sionistiska regimen. En handfull av minimala proisraeliska demonstrationer hölls efter konflikten var över.  Det finns ingen tveksamhet i vilka världen står med. Det är av speciell vikt att det även skett ockupationer av sionistiska vapenfabriker utanför landet, förstörelse av sålda israeliska produkter och blockader mot israeliska skepp att ro in i hamn. Ytterligare till hjälp har varit strategiska allianser med folkliga massproteströrelser och aktivister, såsom Black Lives Matter, som kommer fortsätta att framhäva Palestina till fronten av global kamp.
  7. Det Palestinska Motståndet har lyckats få teknisk hjälp och träning från dedikerade allierade såsom Iran, men är också självförsörjande i produktionen av dess grundläggande vapen. Resultatet är en uthållig och kraftfull makt som den israeliska entiteten är oförmögen att utrota varken genom sina taktiker av långsamt eller snabbt folkmord. Detta är ett förlustläge för en ockupant.
  8. Mediakriget har skiftat beslutsamt mot Palestina. Det Palestinska Motståndet uppvisade ett kraftfullt mediauppträdande genom talespersoner såsom Abu Obeida, och genom inspirerande videopropaganda. Pinsamma stunder för sionisterna fångades av mobilkameror och delades brett över sociala medier (trots sociala medieföretagens försök att tränga undan dem.) Intelligenta och välartikulerade palestinska röster gavs en liten öppning i mainstreammedia och tog kontroll över diskursen. Som kontrast överväldigades den israeliska lobbyns finslipade PR-maskineri – det bästa som går att köpa – och kollapsade, besegrat bredvid deras politiska och militära ledarskap.
  9. Självförtroende smittar av sig. Det senaste kriget Israel vann var 1967. År 2000 sparkades man ut ur södra Libanon och 2006 besegrades man igen när man försökte återockupera. Likt denna förlust för 15 år sedan, är Israel oförmöget att gå in i pyttelilla Gaza med sin militär och måste därför bomba invånarna från fjärran. Sanningen har kommit fram både bland israeler och palestinier att sionisterna har besegrats och de är i en förlorande bana – en papperstiger! Medan de flesta israeler har europeiska, ryska eller amerikanska pass, röstar de med sina fötter och reser i massor när det blir tufft för dem. Palestinierna däremot, vet att deras befrielse är på horisonten, och inom deras livstid, och i deras händer.
  10. En antirevisionistisk kommunistisk rörelse är en central del av det enade palestinsk motståndet. Hamas är den största motståndsgruppen och är afficierade till det Muslimska Brödraskapet som överlag har vissa skarpa motsättningar gentemot antikoloniala rörelser som kämpar för nationell befrielse och socialism. Men det palestinska folkets behov är så starka och tydligt uttryckta att Hamas tvingas luta sig mot en nationell befrielse och mot ett militant håll till skillnad från de reaktionära element som även finns internt. En av anledningarna att det palestinska folket har ett sådant politiskt medvetande är det långsiktiga massarbetet hos PFLP. PFLP har engagerat sig med de palestinska massorna och andra motståndsgrupper, och erbjuder ett kompromisslöst ledarskap och em väg mot befrielse. PFLP är en av de starkaste Kommunistiska rörelserna i världen och en med erfarenhet andra kan lära av. På samma gång har en alternativ ideologi blivit genomgående avfärdad under det senaste decenniet i form av chauvinistisk islamism. Al-Qaeda, ISIS och ”Fria Syriska Armén” har alla parkerat sig vid gränsen mot Israel i nära ett decennium – och inte bara har de aldrig gått i konflikt, utan har mottagit livsviktigt stöd från den sionistiska entiteten. Det var de efterblivna elementen i Hamas som opportunistiskt allierade sig med dessa krafter mellan 2011-2014, men har sedan dess gjorts irrelevanta och Hamas har försonats med den syriska regeringen. 


Överlag har denna konflikt i maj 2021 blivit till en enorm psykologisk vinst för det palestinska motståndet och även blivit en som upplyfter och inspirerar folk över hela världen. Om det finns något hopp för existensen hos miljarder människor runt jorden och mycket av livet självt, var det ett första steg i en ny revolutionär era som kommer att resonera och förstärkas över världen flera gånger om.

Vi gratulerar våra palestinska syskon för deras otroliga vinster och vet att det bästa sättet att hedra och stötta dem är att matcha deras motstånd i våra egna kontexter. Om denna korta artikel kan inspirera till bredare reflektioner och diskussioner vore det en användbar komponent i detta.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar