Påminnelse om bokcirkel! Sverige och imperialismen

Du har väl inte missat att vi snart ska starta en ny bokcirkel? Vi läser Torkil Lauesens senaste bok, Riding the Wave: Sweden’s Integration into the Imperialist World System!

Inga förkunskaper krävs. Till första tillfället läser vi bara inledningen på sida 7 och planerar hur vi lägger upp resten av cirkeln tillsammans.

Första cirkelträffen hålls digitalt via Zoom.

Glöm inte anmäla dig via samidoungbg@fripost.org!

Har du svårt att vänta på diskussioner av boken? Läs recensionen i Arbetaren!


Did you miss that we are having a book circle? We will read Torkil Lauesen’s latest book, Riding the Wave: Sweden’s Integration into the Imperialist World System!

No previous knowledge required. For the first occasion, we only read the introduction on page 7 and plan how we will go about with the rest of the circle together.

The first meeting will be held digitally via Zoom.

Don’t forget to register at samidoungbg@fripost.org!

Can’t wait for discussion about the book? Read the review in Arbetaren (in Swedish)!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar