Protestuttalande från Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg: #StandWithThe6

Tillsammans med övriga Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg antog Samidoun Göteborg förra veckan ett uttalande mot Israels terrorangrepp mot det palestinska civilsamhället, och nu har ett antal andra grupper också ställt sig bakom uttalandet. Läs, sprid och agera till stöd för Palestina!

Till Sveriges regering – Protestera mot Israels terrorstämpling

I det senaste exemplet på sin förvridna verklighetsbeskrivning terrorstämplade Israel förra veckan sex människorättsorganisationer: Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Palestinska kvinnokommittéers förbund (UPWC). Detta är organisationer som bland annat arbetar med att dokumentera Israels övergrepp på palestinierna.

Terrorstämplingen ger israeliska myndigheter rätt att stänga organisationernas kontor, beslagta deras tillgångar och fängsla deras funktionärer. Den gör det också förbjudet att bidra till och offentligt stödja deras verksamhet.

Det är det som Israel vill åt med sin cyniska terroriststämpling av de som arbetar mot den israeliska statsterrorn. Att stoppa även det internationella stödet genom att smutskasta organisationerna.

Vi organisationer och enskilda fördömer den israeliska attacken och står i solidaritet med de utpekade organisationerna. Vi kräver att den svenska regeringen uttalar sig mot terrorstämplingen och garanterar att det fortsatt går att stödja organisationerna från Sverige.

Organisationer:

Al Salam-föreningen, Chilenska Riksförbundet, Frihetsteaterns Vänner, Handala Föreningen, Kommunistiska Partiet Göteborg, Latinamerikanska Föreningen för Mänskliga Rättigheter, Palestinagruppen Göteborg, Palestinska Huset, Palestinska Kulturföreningen Göteborg, Palestinska Riksförbundet, Palestinska Rättvisecentret Göteborg, Palestine Vision Society Borås, Proletären FF, Samidoun Göteborg, Ship to Gaza Göteborg, Ship to Gaza Uppsala, Solens Port Göteborg, Solidarity Rising, Yarmouk Förening Uppsala

Antaget på möte för solidaritet med Palestina

Göteborg

28 oktober 2021

#StandWithThe6

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar