Free Khalida Jarrar NOW!
Demonstration for the release of Khalida Jarrar
Monday, 24 August, 11 am – 3 pm
Nytorv, v. Stroget, Copenhagen

Khalida Jarrar is a Palestinian parliamentarian with the Abu Ali Mustafa bloc, the bloc of the PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine), a feminist, prisoners’ advocate and political activist. Since April 2015, Jarrar has been imprisoned by the Israeli authorities, accused of incitement and of membership and support for an “illegal organization.” Her case is before a military court on Monday, 24 August – after three times being postponed.

The Israeli authorities are attempting to silence Khalida Jarrar, a well-known, widely respected Palestinian freedom fighter – just as they are trying to silence the thousands of other jailed Palestinian activists. Israel considers all Palestinians who resist the Zionist occupation to be terrorists – and imprisons and kills them, as we saw in Gaza last summer, when over 2,000 Palestinians were killed, including 501 children.

We, the Internationalt Forum Middle East Group, consider the Zionist state of Israel a terrorist state. Zionism, the ideology behind the state of Israel, is part and parcel of imperialism. Therefore, the state of Israel is given a free hand by the imperialists for its occupation of Palestine and its assault on the Palestinian people. This applies to both US and EU imperialism and the Danish government.

We must jointly struggle against Zionism and imperialism and support the Palestinian people’s liberation struggle.

Free Khalida Jarrar – Free all Palestinian Prisoners in Israeli jails!
Boycott Israel, Free Palestine!

www.internationaltforum.dk

Danish:

Løslad Khalida Jarrar NU!

Manifestation for løsladelse af Khalida Jarrar

mandag den 24. august kl. 11 – 15

Nytorv, v. Strøget, København

Khalida Jarrar er palæstinensisk parlamentsmedlem for PFLP (Folkefronten til Palæstinas befrielse), feminist, fangeadvokat og politisk aktivist. Siden april 2015 har Khalida Jarrar været fængslet af de israelske myndigheder, anklaget for at opildne til uro og tilhøre en illegal organisation. Hendes sag skal for en militær domstol mandag den 24. august – efter tre gange at være blevet udskudt.

De israelske myndigheder forsøger at lukke munden på den kendte og respekterede palæstinensiske frihedskæmper Khalida Jarrar – ligesom de prøver at lukke munden på de andre 8.000 fængslede palæstinensiske aktivister. Israel betragter alle palæstinensere, der bekæmper den zionistiske besættelse af Palæstina, som terrorister. Og fængsler og myrder dem – som vi så i Gaza sidste sommer hvor mere end 2000 palæstinensere blev dræbt, herunder 501 børn.

Vi, internationalt Forums Mellemøstgruppe, betragter den zionistiske stat Israel som en terrorstat. Zionismen, som står bag staten Israel, er en del af imperialismen. Derfor får staten Israel frie hænder fra imperialisternes side til sin besættelse af Palæstina og til sine overgreb på det palæstinensiske folk. Det gælder både USA- og EU-imperialismen og den danske stat.

Vi må  i fællesskab bekæmpe zionismen og imperialismen og støtte det palæstinensiske folks befrielseskamp.

Løslad Khalida Jarrar – Løslad alle palæstinensiske fanger i israelske fængsler

– Boykot Israel – Frit Palæstina

www.internationaltforum.dk