17 August, Copenhagen: Protest to Free Bilal Kayed and all Palestinian Prisoners

Wednesday, 17 August
5:00 pm – 6:00 pm
Rådhusplads
Copenhagen, Denmark

abusamraiffFreedom for Bilal Kayed and all Palestinian Prisoners in Zionist jails!

Bilal Kayed was scheduled to be released on 13 June after 14.5 years in Israeli jials. On the same day, however, he was instead ordered by the Israeli occupation to six months in administrative detention, without charge or trial. In protest, Bilal Kayed began an open hunger strike on 15 June. On 1 August, he stated that “it is freedom or death.”

Bilal Kayed is a known leader of the PFLP among the Palestinian prisoners. 100 other prisoners, among them the PFLP’s imprisoned leader Ahmad Sa’adat, have begun a solidarity hunger strike, and hundreds more prisoners participate in the campaign for his release.

Fight Zionism and Imperialism – Free Palestine

Internationalt Forum Middle East Group
http://internationaltforum.dk/

Manifestation

Københavns Rådhusplads

Onsdag den 17. august 2016 kl. 17 – 18

Løslad Bilal Kayed og alle palæstinensiske fanger

i zionismens fængsler

Bilal Kayed blev løsladt den 13. juni efter 14 et halvt år i israelsk fængsel. Samme dag blev han af den israelske militære besættelsesmagt idømt 6 måneders administrativ tilbageholdelse, dvs. uden anklage og retssag. I protest indledte Bilal Kayed den 15. juni en ubegrænset sultestrejke, og han har den 1. august udtalt at ”det er løsladelse eller døden”.

Bilal Kayed er en kendt PFLP-leder blandt de palæstinensiske fanger. 100 andre fanger, blandt dem PFLP’s fængslede leder Ahmad Sa’adat, har indledt sympati sultestrejke, og flere hundrede andre fanger deltager i kampagnen for Bilals løsladelse.

Bekæmp zionismen og imperialismen – Frit Palæstina

Internationalt Forums Mellemøstgruppe

www.internationaltforum.dk