11 April, Amsterdam: Demonstration and die-in at Airbus shareholders’ meeting

Wednesday, 11 April
1:00 pm
Hotel Okura Amsterdam
Ferdinand Bolstraat 833
Amsterdam, Netherlands
Facebook: https://www.facebook.com/events/219565888594494/

Theatrical demonstration and die-in against Airbus and the militarization of EU borders during Airbus’ shareholders meeting.

DUTCH BELOW

Website: https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2018/03/09/demonstration-die-in-against-airbus-and-the-militarisation-of-eu-borders/

Migrants bear the brunt of the ongoing militarisation of the European borders. While Fortress Europe heightens its walls, refugees drown in the Mediterranean,
get stuck in dire circumstances or end up in detention and being deported. The military and security industry reaps the benefits of the racist border policies of the EU.

Airbus is the second largest European arms producer. It sells aircraft and missiles to countries at war, repressive regimes and human rights abusers. This way it fuels the reasons that force people to flee their homes. Airbus again profits by providing EU with border security equipment to stop refugees. It is a key player in the successful industrial lobby for the militarisation of Europe’s borders.

Airbus’ headquarters are in The Netherlands (Leiden). Every year they hold their Annual General Meeting for shareholders at the Hotel Okura in Amsterdam. They celebrate the rising numbers of their profitable deadly business but they fail to mention the rising number of deaths in the Mediterranean, Middle-East and Africa where their products are being used.
We take this opportunity to give Airbus a taste of the consequences of their actions. Bring a white sheet for the die-in part of the action.

In the run up to the Airbus shareholders meeting:
put pressure on Hotel Okura to cancel the reservation Airbus:
Website: https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2018/03/09/put-pressure-on-hotel-okura-to-cancel-reservation-airbus-shareholders-meeting/
Facebookevent:
https://www.facebook.com/events/1971363929792543/

DUTCH

Theatrale demonstratie en doodligactie tegen Airbus en de militarisering van de EU-grenzen.

Website: https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2018/03/09/demonstration-die-in-against-airbus-and-the-militarisation-of-eu-borders/

Migranten zijn de dupe van de voortgaandemilitarisering van de Europese grenzen. Terwijl Fort Europa de muren verhoogt, verdrinken vluchtelingen in de Middellandse Zee, komen vast te zitten in erbarmelijke omstandigheden of eindigen in detentie en worden gedeporteerd. De militaire en veiligheidsindustrie plukt de vruchten van het racistische grensbeleid van de EU.

Airbus is de op een na grootste Europese wapenproducent. Het verkoopt vliegtuigen en raketten aanlanden in oorlog, repressieve regimes en mensenrechtenschenders.Daarmee voedt het de oorzaken die mensen dwingen te vluchten.Airbus profiteert opnieuw door de EU grensbeveiligingsmaterieelte leverenom vluchtelingen tegen te houden. Het is een belangrijke speler in de succesvolle industriële lobby voor de militarisering van de Europese grenzen.

Het hoofdkantoor van Airbus bevindt zich in Nederland (Leiden). Elk jaar houdthet bedrijfhaarjaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in Hotel Okura in Amsterdam. Ze vieren de winstvan hundodelijke zaken, maar ze vermelden niet het stijgende aantal sterfgevallen in de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en Afrika waar hun producten worden gebruikt.
We maken van de gelegenheid gebruik om Airbus de gevolgen van hun acties onder ogen te laten zien. Neem een ​​wit laken mee voor de doodligactie.

In de aanloop naar de Airbus aandeelhoudersvergadering: zet Hotel Okura onder druk om de reservering te cancelen:
Website: https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2018/03/09/put-pressure-on-hotel-okura-to-cancel-reservation-airbus-shareholders-meeting/
Facebookevent:
https://www.facebook.com/events/1971363929792543/