11 April, Antwerp: Protest Action against the massacre in Gaza #AntwerpRaiseYourVoice

Wednesday, 11 April
6:00 pm
Groenplaats
Antwerp, Belgium
Facebook: https://www.facebook.com/events/366601680511157/

On 30 March 2018, the #GreatReturnMarch, a 40-day action leading up to the 70th commemoration of the Nakba, began, with Palestinian refugees claiming their right to return and demanding an end of the illegal siege on Gaza. The Palestinians in Gaza protested peacefully at the “borders” of the Israeli state that prevents their return. The Israeli army responded with immense violence. 17 people were killed and more than 1400 people injured on one day. In the following days, many more people were injured and killed in other actions.

We cannot stand by without showing our solidarity!

In addition to demonstrating solidarity, we also demand
– The end of the occupation and colonization of the Palestinian territories (Resolution 242 United Nations Security Council)
– Recognizing the fundamental rights and full equality of the Palestinian inhabitants of the Israeli territories;
– Respect, protect and promote the rights of Palestinian refugees to return to their homes and possessions (Resolution 194 United Nations General Assembly).

 

Op 30 maart 2018 startte de #GreatReturnMarch, een 40-dagen actie tot aan de herdenkingsdag voor Nakba, dit om hun recht op terugkeer op te eisen en de illegale blokkade van de Gazastrook aan te klagen. Bij deze actie protesteren de Palestijnen in de Gazastrook op vreedzame wijze aan de
Apartheidsmuur die hun terugkeer onmogelijk maakt.
Het Israëlische leger reageerde hierop met enorm veel geweld, 17 mensen werden gedood en meer dan 1400 mensen verwond op 1 dag.
De opvolgende dagen zijn er op andere acties ook nog veel mensen verwond en gedood, waaronder ook kinderen, vrouwen en journalisten.

Als werking die opkomt voor het Palestijnse volk kunnen we niet lijdzaam toezien zonder onze solidariteit te tonen. Daarom komen we op woensdag 11 april 2018 bijeen om onze steun te tonen.

Naast solidariteit te tonen eisen we ook
– Het einde van de bezetting en kolonisatie van de Palestijnse gebieden (Resolutie 242 Veiligheidsraad Verenigde Naties)
– Het erkennen van de fundamentele rechten en de volledige gelijkwaardigheid van de Palestijnse inwoners van de Israëlische gebieden;
– Het respecteren, beschermen en promoten van de rechten van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en bezittingen (Resolutie 194 Algemene Vergadering Verenigde Naties).

#GazaReturnMarch #RightToReturn #AntwerpforPalestine