12 April, Växjö: Novel Gaza

Thursday, 12 April
6:00 pm
NBV-lokalen
Kronobergsgatan 12
Växjö, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/802122989978700

David Andersson-Shukur discusses the project “Novel Gaza,” a literary project for youth in the Gaza Strip. The project was started by a group of Växjö youth who wanted to connect with young people in Gaza. Through collections in Sweden and in cooperation with other organizations, the Novel Gaza team launched English lessons and printer training for young people in Gaza City in the summer of 2013. The result was 200 short stories that provide a completely unique insight into what it is like to grow up under war and isolation. There have since been two books of stories from Gaza’s youth published. But the end project is not just a book, but a new form of exchange between Sweden and Gaza.

David Andersson-Shukur kommer och berättar om projektet “Novel Gaza”:

Novell Gaza är ett litteraturprojekt för ungdomar på Gazaremsan. Projektet startades av ett gäng Växjöungdomar som ville göra något annorlunda för en av världens mest utsatte grupper: unga människor i Gaza. Genom insamlingar i Sverige och samarbete med UD, FN, Diakonia och andra organisationer kunde Novell Gazas team sätta upp skrivarutbildningar och engelsklektioner för en skara ungdomar i Gaza City. Tanken var att erbjuda Gazas ungdomar en rolig plattform att lära sig och utbilda sig under sommaren 2013. Resultatet blev 200 noveller, som ger en helt unik inblick i hur det är att vara barn och växa upp under ständigt krig och isolering. Projektet har sedan fortsatt och två böcker har getts ut med berättelser från Gazas ungdomar. Men slutprodukten är inte bara en bok – utan även en ny form av kulturutbyte mellan Sverige och Gaza.

Välkomna att höra om ett spännande projekt!