Palestina på vägen mot återvändo och befrielse: Massakern på Jordens dag och #GreatReturnMarch

Skicka dina arrangemang och aktioner med koppling till massakern på Jordens dag eller Palestinska fångars dagtill Samidoun på samidoun@samidoun.net, på Facebook eller genom formuläret. Samidoun publicerar en internationell lista på arrangemang och aktioner som uppdateras regelbundet, se listan på arrangemang.

Translation by Frihet åt Ahed Tamimi Göteborg

**

Landets martyrer och hemvändandets fångar: En uppmaning till handling för befrielse på Palestinska fångars dag

Den 30:e mars, Jordens dag, skrevs först in i palestinsk historia 1976, då ett folkligt massuppror i ockuperade Palestina 1948 konfronterade den bosättarkoloniala sioniststatens beslagtagande och expropriering av land.

Den dagen 1976 mördades sex palestinier när de deltog i en generalstrejk mot den utdragna Nakba, 30 år av förtryck och fördrivning. Deras namn har blivit outplånliga ur den palestinska historien och ur alla kämpandes historia världen över – Kheir Mohammad Salim Yasin, Khadija Qasem Shawahneh, Raja Hussein Abu Rayya, Khader Eid Mahmoud Khalayleh, Muhsin Hasan Said Taha och Raafat Ali Al-Zheiri – nedskjutna medan de tågade för att försvara sitt land.

Idag, i det belägrade Gaza, ockuperade Palestina, reste sig tusentals demonstranter ett folklig masståg i åminnelse av den där dagen för 42 år sedan med dagens krav på att befria landet och för palestinska flyktingars rätt till återvändo – Återvändons stora tåg. Över 70 procent av den palestinska befolkningen i Gaza är flyktingar som har nekats rätten att återvända till sina hem, sin jord och sina byar i 70 år.

Och ännu en gång har den israeliska staten avslöjat sin natur, när den mördade 16 jordens och återvändons martyrer i ännu en massaker på Jordens dag, 42 år efter den första. Dagen började med mordet på den palestinske bonden Omar Samour av ett skott från en israelisk pansarvagn. Detta senaste mord på en palestinsk bonde illustrerar ytterligare den oupphörliga driften att beslagta palestinsk mark och att attackera palestinsk produktionskapacitet och självförsörjning, och i vilken Gazas bönder har angripits hårt. Den så kallade “buffertzonen” som pådyvlats Gazas bönder har beslagtagit 30 procent av landet, den bördigaste andelen. Faktum är att palestinska fiskare och bönder har burit huvudbördan av upprepade israeliska bränder, angrepp och mord, med syfte att eliminera palestinsk självförsörjning även i den smala Gazaremsan, omringad i skyn, till lands och till sjöss av dödliga ockupationsstyrkor.

Och när väl tusentals palestinska flyktingar i Gaza samlades i massor till ett folkligt tåg nära den illegitima koloniala barriären och den så kallade “gränsen”, påtvingade av ockupationsstaten, öppnade ockupationsstyrkornas skarpskyttar eld rakt på folket som demonstrerade för sina rättigheter – för återvändo, befrielse, ett slut på belägringen. Deras namn är nu också odödliga i den palestinska historien och i alla kämpandes historia  – Naji Abu Hajir, Mohammed Kamal Al-Najjar, Wahid Nasrallah Abu Samour, Amin Mansour Abu Muammar, Mohammed Naeem Abu Amr, Ahmed Ibrahim Ashour Odeh, Jihad Ahmed Fraina, Mahmoud Saadi Rahmi, Abdel Fattah Abdel Nabi, Ibrahim Salah Abu Shaar, Abd al-Qader Marhi al-Hawajri, Sari Walid Abu Odeh, Hamdan Isma’il Abu Amsha, Jihad Zuhair Abu Jamous och Bader al-Sabbagh.

De var bönder, studenter, begåvade konstnärer, föräldrar, syskon och kära anhöriga som älskade sitt folk, sitt land och sin vision om frihet, och deras förlust är smärtsam och omätbar. Den måste även bli en brådskande uppmaning till handling för att hedra uppoffringarna som gjorts av martyrerna för jorden och återvändon, för att begära fångars frihet och hela Palestinas frihet – förverkligandet av palestinska flyktingars rätt till återvändo, en kärnpunkt för den palestinska saken.

Självklart är detta långt ifrån den första massakern av dess slag. Den är en i en lång rad av massakrer och angrepp mot folkligt palestinskt motstånd, särskilt palestinska flyktingar som kräver sin rätt till återvändo. Vi minns morden på palestinska flyktingar från Libanon och Syrien som tågade till gränserna och vågade sig på att korsa dem mot sitt länge förnekade hemland i maj och juni 2011. Vi drar även till minnes årtionden av mord på palestinier som betecknats som “infiltratörer” för att de försökt återvända till sitt egna stulna land ur exil.

Dessa dödsfall får inte tillåtas passera obemärkta och ouppmärksammade, och rörelsen för vilken deras liv togs måste stödjas med den bredaste folkliga mobiliseringen. Låt oss ta till gatorna i varje stad som svar på denna massaker. Jordens dag har utvecklats till en evig årsdag för att palestinier och anhängare till den palestinska saken överallt reagerar på beslagtagandet av land och massakrerna med förstärkt kamp och motstånd. Dagens offer kräver samma svar.

Den ökände IDF-generalen och krigsförbrytaren Gabi Eizenkot, grundaren av Dahiyah-doktrinen och dess mordiska angrepp på folket i Beiruts södra förorter i ett (misslyckat) försök att krossa motståndet, ledde personligen angreppet mot de palestinska demonstranterna i Gaza. Självklart agerade Eizenkot och hans väpnade band inte ensamma – de är en våldsam arm hos ett helt statsbygge som angriper det palestinska folkets själva existens. Och deras vapenkraft backas upp av USA, Kanada, europeiska stater och andra imperialistiska och koloniala makter med de reaktionära arabregimernas medhjälp.

Dessa 16 dyrbara liv förtjänar vår sorg, men mer brådskande allas vår handling. Demonstrationer, mobiliseringar, konstnärliga, kulturella och juridiska aktioner för att hålla krigsbrottslingar till svars och för att häva det internationella imperialistiska stödet för de pågående krigsbrotten i Gaza och mot hela det palestinska folket krävs omgående – idag, imorgon, i den kommande veckan.

17:e april är Palestinska fångars dag, en nationell och internationell handlingsdag för frihet åt alla palestinska politiska fångar, frihetens fångar, återvändons och befrielsens fångar, bakom sionistiska galler för deras engagemang för deras folks och deras lands frihet. Detta år kan och måste 17:e april bli en dag för mobilisering för att befria palestinska fångar, befria Palestinas land och folk, för att bryta belägringen av Gaza och för att konfrontera alla imperialistiska och sionistiska angrepp.

Det internationella solidaritetsnätverket för palestinska fångar Samidoun uppmanar alla som stödjer Palestina världen runt att mobilisera i omedelbart och kontinuerligt svar på massakern på Jordens dag i solidaritet med palestinierna i Gaza och hela det palestinska folket – inräknat alla miljoner palestinska flyktingar i exil och i diasporan som kämpar för sin rätt att återvända hem, nyckeln till palestinsk befrielse.

**

Skicka dina arrangemang och aktioner med koppling till massakern på Jordens dag eller Palestinska fångars dagtill Samidoun på samidoun@samidoun.net, på Facebook eller genom formuläret. Samidoun publicerar en internationell lista på arrangemang och aktioner som uppdateras regelbundet, se listan på arrangemang.

En översättning av: http://samidoun.net/2018/03/palestine-towards-return-and-liberation-the-land-day-massacre-and-the-greatreturnmarch/