Kampanj: Palestinska schackforumet

Kampanj: Palestinska schackforumet || Support the Palestinian Chess Forum! || حملة دعم الملتقى الفلسطيني للشطرنج  || Kampagne: Palästinensisches Schachforum || Campagne: Het Palestijnse Schaakforum 

 English   |   العربية   |  Français  |  Nederlands    |   Deutsch   |    Svenska

Kampanj: Palestinska schackforumet

Som den enda schackklubben i de palestinska flyktinglägren inom Libanon är det “Palestinska Schackforumet” i Shatilalägret inte bara en ungdomsklubb utan även ett centrum för allmänheten. Det lär ungdomar och barn att spela schack, anordnar bokcirklar, konstworkshops, poesikvällar, språkkurser, kompletterande skollektioner, föreläsningar och mycket mer. Genom att erkänna sitt ansvar och de palestinska ungdomarnas och barnens nödvändiga politiska roll i flyktinglägren utgör Palestinska schackforumet ett centrum för nationellt och politiskt arbete. Detta kan ses i allt från dess schackturnering som heter “Den palestinska revolutionen inledning” till dess kulturella tävling “Vem är Ghassan Kanafani?”

Med det förvärrade ekonomiska läget och den bredare finanskrisen i Libanon, särskilt de palestinska flyktinglägren, hotas Palestinska schackforumets kontinuerliga aktiviteter och den centrala roll det spelar i lägret. Eftersom det är vår plikt att stödja självständiga, folkliga gräsrotsinitiativ i de palestinska flyktinglägren, uppmanar vi dig att stödja det “Palestinska schackforumet” i Shatila och se till att dess funktioner och utrymmet det erbjuder barnen och lägret i allmänhet förblir aktiva och hållbara. 

Hur kan du hjälpa till?

Vi kan alla stödja centret tillsammans med en enkel handling av stor betydelse och enorm inverkan. Vi kan trygga centrets fortlevnad genom att donera med länken:

https://afgj.salsalabs.org/samidoun-lebanon-donation/index.html

Varför hjälper vi till?

Självständiga ungdomsklubbar i palestinska områden i vårt hemland, Palestina, och i diasporan, spelar en huvudsaklig roll i att förvalta det ansvar mot vårt folk som inte erbjuds av någon stat eller regering. Av denna anledning är det en viktig prioritet att stödja och stärka dessa initiativ som är nära sammanflätade med vårt folk och som erbjuder viktiga sociala program. Våra bidrag idag stärker orubbligheten hos vårt folk och banar en väg mot befrielse och återvändo.