13 May, Malmo: Al-Nakba – 70 years of exile

Sunday, 13 May
12:30 pm
Gustaf Adolfs Torg
Malmo, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/239672896591684/

We gather to mark 70 years since the beginning of al-Nakba, the Palestinian catastrophe. We commemorate all victims of the many years of persecution of the Palestinian people and the ongoing ethnic cleansing of Palestine. We demonstrate against Israeli occupation and annexation of Palestine, for the human rights of Palestinians and for refugees’ right to return.

The Palestinian music group al-Ashekeen will participate in the demonstration.

Vi samlas för att uppmärksamma att det är 70 år sedan starten av Al Nakba – den stora katastrofen.

Vi hedrar minnet av alla offren för den mångåriga förföljelsen av palestinierna och för den ännu pågående etniska rensningen av Palestina.

Vi demonstrerar mot Israels ockupation och annektering av Palestina, för palestiniernas mänskliga rättigheter och för flyktingarnas rätt att återvända i enlighet med FN:s resolution 194.

Välkommen till en lugn och värdig manifestation med tal och musik, för ett fritt Palestina och för att uppmärksamma Al Nakba, men framför allt för att visa solidaritet och stödja den palestinska kampen mot ockupationen och för en rättvis fred.
Inga andra flaggor än palestinska är tillåtna, vare sig från politiska partier eller från andra länder. Alla tal kommer att hållas endast på svenska. Vi ber alla att respektera detta.

Den palestinska musikgruppen AL ASHEKEEN medverkar vid manifestationen.

Medarrangörer:
ABF Malmö
ARF/Filmcentrum syd
Feministiskt initiativ Malmö
Folkets Bio Malmö
Frihetsteaterns vänner
Grupp 195 Malmö
Nyckeln till friheten
Palestinska Arbetsgruppen i Malmö
Palestinska Centret i Sverige
Palestinska Rättvisecentret i Malmö
Ung Vänster Malmö
Vänsterpartiet Malmö