14 May, Prague: Protest against US Embassy Move, 70 Years of Nakba, Killings in Gaza

Monday, 14 May
6:00 pm
Václavské námestí
Prague, Czech Republic
Facebook: https://www.facebook.com/events/535976123466436/

The US President is fulfilling his promises to his campaign supporters, without regard for international law or relations. On 14 May, the US administration will commit another flagrant violation of international law, moving its embassy to occupied Jerusalem. This day also marks the Palestinian commemoration of the 70th anniversary of their expulsion, when the vast majority of the Palestinian indigenous population was driven from their homes in ethnic cleansing. The expulsion of Palestinians from Jerusalem and their occupied land did not end 70 years ago but continues today.

For 11 years, Gaza has faced a devastating siege without sufficient medicine, electricity or food. People are shot not only in protests, but even when they go to farm their land or fish in the sea.

This is why people around the world are protesting against the Israeli-American impunity for war criminals and standing in solidarity with occupied and colonized Palestine and the Palestinian people. Let’s join them!

Americký prezident plní sliby svých sponzoru, pricemž ho nezajímají mezinárodní vztahy ani právo. 14. kvetna se tak americká administrativa dopustí dalšího flagrantního porušení mezinárodního práva a presune svou ambasádu do okupovaného Jeruzaléma. V této chvíli si navíc Palestinci budou pripomínat 70. výrocí jejich vyhnání, kdy sionisté etnickou cistkou plánu Dalet vyhnali více než polovinu puvodního obyvatelstva Palestiny. Vyhánení Palestincu z Jeruzaléma a okupovaných území však neskoncilo pred 70ti lety, ale pokracuje dodnes.
Gaza 11tým rokem celí devastující blokáde, kdy není dostatek základních potravin, léku ci elektriny. Lidé jsou tu stríleni nejen pri protestech, ale i když vyjdou na pole ci vyjedou na more.
Proto lidé po celém svete organizují protesty proti izraelsko-americké politice beztrestnosti válecných zlocincu a solidární shromáždení na podporu okupované a kolonizované Palestiny. Pridejme se k nim!