15 May, Malmo: Film and Conversation – Al Nakba, 70 Years of Exile

Tuesday, 15 May
6:30 pm
Folkets Bio Malmo
Friisgatan 19 D
Malmo, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/140455056808215/

8Radiance of Resistance (USA 2017)
Documentary, 59 min. Arabic dialogue, English text

The film follows Janna Ayyad and Ahed Tamimi when they were 9 and 14 years old. Janna Ayyad has been called the youngest journalist in Palestine. Ahed Tamimi is the young activist who has become a symbol of an entire people’s dream of freedom. She was recently sentenced at the age of 17 to 8 moths in prison after slapping an Israeli soldier. Janna and Ahed belong to a generation born of parents who have never experienced anything but Israeli occupation, who grew up with soldiers and checkpoints, destroyed homes and illegal settlements, demonstrations and tear gas. The film follows them in their daily lives, while demonstrating their importance as the new generation of Palestinian resistance.

Read more about the film and watch the trailer: http://www.radianceofresistance.com/

Vi visar film med efter följande panelsamtal på Panora.
OBS! Fri entré, först till kvarn gäller.

RADIANCE OF RESISTANCE (USA 2017)
Dokumentär, 59 min, arabiskt tal, engelsk text

Filmen följer Janna Ayyad och Ahed Tamini när de var 9 år respektive 14 år gamla. Janna Ayyad har blivit kallad den yngsta journalisten i Palestina. Ahed Tamini är den unga aktivisten som har blivit en ikon som symboliserar ett helt folks dröm om frihet. Hon dömdes nyligen, 16 år gammal, till ett 8 månaders fängelsestraff efter att ha örfilat en israelisk soldat. Janna och Ahed tillhör en generation som fötts av föräldrar som själva aldrig upplevt något annat än israeliskt ockupation, och som vuxit upp med soldater och check-points, raserade hus och illegala bosättningar, demonstrationer och tårgas. Filmen följer dem i deras vardag, samtidigt som den visar deras betydelse som det palestinska motståndets nya generation.

Läs mer om filmen samt se trailer: http://www.radianceofresistance.com/

Panelsamtal: Med bland andra Per Garthon. Mer info kommer snart!

SYNOPSIS
Radiance of Résistance tells the story of Janna Ayyad 9 years old, and Ahed Tamimi 14 years old that live under military occupation in Nabi Saleh, Palestine. Janna Ayyad has been called the youngest journalist in Palestine. Ahed won the Handala Courage Award from Turkey when she was 13 and met with Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. This film will take an intimate look at their everyday lives and their importance as the new generation of Palestinian non-violent resistance.

AL NAKBA
Med våld eller hot om våld fördrevs 750 000 palestinier från städer och byar mellan åren 1947-1950. Över fyrahundra byar jämnades med marken. Denna etniska rensning, som palestinierna kallar Al-Nakba, Katastrofen, har dokumenterats i detalj av israeliska historiker. Ändå förnekar Israels regeringar att man har någon som helst skuld till fördrivningen, och man vägrar att låta flyktingarna återvända – vilket FN krävt ända sedan Israel bildades 1948. Ännu idag lever miljoner palestinier som flyktingar runt om i världen.

1967 ockuperade Israel resten av landet och fördrev ytterligare ca 300.000 palestinier. De som stannat kvar utsätts sedan 50 år för en brutal ockupations- och annekteringspolitik.

Israel har rivit mer än 48.000 palestinska hem på Västbanken och i östra Jerusalem. Genom murar och vägspärrar trakasseras palestinier dagligen. De hindras att nå skolor och arbetsplatser och att få tillgång till sina åkrar, vatten, sjukvård och social service.
Al Nakba fortsätter! Israel gör livet outhärdligt för palestinierna på ockuperad mark för att förmå även dem att lämna sitt land – Palestina.
——————————————————————————-
Arrangörer: ABF Malmö, ARF Malmö, Feministiskt initiativ Malmö, Folkets Bio Malmö, Frihetsteaterns vänner, Grupp 194 Malmö, Nyckeln till friheten, Palestinska Centret i Sverige, Palestinagrupperna, Palestinska Rättvisecentret i Malmö, Ung Vänster Malmö, Vänsterpartiet Malmö.