3 July, Bratislava: Solidarity with the women’s march in Gaza

Tuesday, 3 July
7:00 pm
Foajé
Štefánikova 16
81101 Bratislava, Slovakia
Facebook: https://www.facebook.com/events/241769696553158/

Palestinian women from Gaza are protesting the siege and calling for global solidarity

Come to this event to support women in Gaza on the Great March of Return – for freedom, ending the siege and their right of return to their homes as Palestinian refugees, as upheld in UN Resolution 194.

As part of the ongoing marches in Gaza, a great women’s march is taking place that day. A mass women’s coalition in Gaza is calling for support from Solidarity groups around the world to help end the siege. We also invite you to a solidarity evening with the Gaza women.

**

Palestínske ženy z Gazy protestujú proti blokáde a volajú po svetovej solidarite

Príďte na premietanie do Foajé podporiť ženy v Gaze na Veľkom pochode návratu – za slobodu, ukončenie blokády a možnosť návratu do svojich domovov, na čo utečencov a utečenky oprávňuje rezolúcia 194 OSN.

Ako súčasť pokračujúcich protestov v Gaze sa v tento deň uskutoční aj veľký ženský pochod. Jeho organizátorky prosia svetovú verejnosť a ženské a feministické organizácie o podporu a solidaritu. Pozývame aj vás na solidárny večer so ženami v Gaze.

Prečítame si ich výzvu, povieme si o životných podmienkach v pásme Gazy a o pozadí Veľkého pochodu návratu a premietneme si niekoľko krátkych dokumentárnych filmov (v angličtine), ktoré nám priblížia život palestínskych žien pod blokádou tak, ako si ho zväčša nepredstavujeme – nie sú to len dcéry, sestry a matky pasívne trpiace trojnásobným útlakom – zneviditeľňovaním a diskrimináciou v rámci celosvetového patriarchálneho usporiadania, izraelskou blokádou a patriarchátom vlastnej palestínskej komunity – ale aj emancipované ženy, profesionálky a feministky: reportérky, zdravotníčky, vynálezkyne, maliarky, učiteľky, študentky, cyklistky. Aj ony si zaslúžia v našich myšlienkach vystúpiť z tieňa propagandy, stotožňujúcej populáciu pásma Gazy s “militantmi Hamasu” a ostro kontrastujúcej so skutočnosťou, v ktorej tak ako všade na svete približne polovicu populácie tvoria ženy a dievčatá a prevažnú väčšinu populácie deti a mladí ľudia.

Materské udalosti v ten istý deň v Gaze:
https://m.facebook.com/events/1858317321137690

https://www.facebook.com/events/1558635827580626

#WomensMarchGaza
#WomenUnderSiege
#GreatReturnMarch
#WomensMarch