31 July, Malmo: Demonstration against the Israeli hijacking of the Ship to Gaza

Tuesday, 31 July
6:00 pm
Mollevangstorget
Malmo, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/235238373983602/

On Sunday (29 July), the Norwegian fishing boat Al Awda was hijacked in international waters, 49 nautical miles from Gaza by the Israeli military. Within the next few days, the Swedish boat Freedom is expected to arrive at Gaza and we can expect the same action of Israel.

In view of the above and the situation in Gaza, we call for a manifestation against Israel’s illegal naval blockade of Gaza.
The siege must end now!

Hej alla Palestinavänner i Malmö med omnejd

I söndags (29 juli) kapades den Norska fiskebåten Al Awda på internationellt vatten,49 sjömil från Gaza av Israelisk militär. Inom de närmsta dagarna beräknas den svenska båten Freedom ankomma Gaza och vi kan förvänta oss samma agerande av Israel.

Med anledning av ovanstående samt situationen i Gaza
kallar vi till en manifestation mot Israels illegala sjöblockad av Gaza.
Blockaden måste hävas nu!

Plats: Möllevångstorget i Malmö

Tid: Tisdag 31 juli kl 18.00

Organisationer som vill tala anmäler detta till Joel j_opperdoes@hotmail.com