6 December, Gothenburg: Film Screening – “Imprisoning a Generation”

Thursday, 6 December
5:30 pm
Hagabion
Linnegatan 21
Gothenburg, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/1105584919624178/

Samidoun Gothenburg will be screening the film, “Imprisoning a Generation,” at Hagabion!

Every year, Israel imprisons between 500 and 700 Palestinian children as young as 12 years of age, and this year alone, the occupying power has already detained 908 children under 18. At the time of writing, 5580 Palestinians are in prison or administrative custody, and among these are 250 children. In addition, Israel’s occupying forces have already murdered 44 children so far thie year. This information is accessible through the efforts of groups like Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Defense for Children International – Palestine, the International Solidarity Network and Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network. Follow these groups to support the Palestinian people and the Palestinian children in their struggle for liberation from imperialist settler-colonial violence.

The documentary “Imprisoning a Generation” follows four young Palestinians, Moataz, Marwan, Nooran and Shadi, who have been arrested and imprisoned by the Israeli military apparatus. Their perspectives, together with their families’ voices, provide an insight into the intertwined structures of oppression that extend far beyond the prison walls. Read more about the movie and check out a trailer here: http://www.anemoia.net/ . The movie is 50 minutes long, is partially subtitled in English and contains violent scenes.

Afterwards, there will be a chance to discuss the content and how we can organize ourselves in solidarity with Palestinian prisoners and the Palestinian Liberation movement. In addition, there will be the opportunity to write letters to Palestinians who are imprisoned and also to contribute solidarity photos to campaigns for Palestinian prisoners’ release.

NOTE! Come on time Late entry can not be guaranteed. If you come early, you can if you want to hang out with others waiting to watch the film.

Date: Thursday 6th December
Time: 17:30
Location: Hagabion (Linnégatan 21, Göteborg)
Cost: FREE!

Vi i Samidoun Göteborg visar filmen Imprisoning a Generation – Documentary på Hagabion!

Varje år fängslar Israel mellan ungefär 500 och 700 palestinska barn så unga som 12 år (https://www.dci-palestine.org/children_in_israeli_detention), och bara i år har ockupationsmakten redan fängslat 908 barn under 18 år (https://maannews.com/Content.aspx?id=781852). I skrivande stund sitter 5580 palestinier i de israeliska fångmyndigheternas fängelsen eller adminstrativa förvar, och av dessa är just nu 250 barn (http://www.addameer.org/statistics). Därutöver har Israels ockupationsstyrkor redan mördat 44 palestinska barn i år (http://www.palestinechronicle.com/leaving-palestinian-children-behind-on-world-childrens-day/). Denna information har vi tillgång till tack vare det idoga arbetet från grupper som Addameer Prisoner Support & Human Rights AssociationDefense for Children International – PalestineInternational Solidarity Movement och Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network i att uppmärksamma och stötta det palestinska folkets och inte minst de palestinska barnens kamp för befrielse från imperialistiskt bosättarkolonialt våld.

Dokumentären Imprisoning a Generation följer fyra unga palestinier, Motaz, Marwan, Nooran och Shadi, som har häktats och fängslats av den israeliska militärapparaten. Deras perspektiv, tillsammans med deras familjers röster, ger en inblick i de sammanvävda förtrycksstrukturer som sträcker sig långt bortom fängelsemurarna. Läs mer om filmen och kolla på en trailer här: http://www.anemoia.net/. Filmen är 50 minuter lång, är delvis textad på engelska och innehåller våldsamma scener.

Efteråt kommer det finnas chans att diskutera innehållet och hur vi kan organisera oss i solidaritet med palestinska fångar och den palestinska befrielsekampen. Dessutom kommer det finnas möjlighet att skriva brev till palestinier som sitter fängslade och även att bidra med solidaritetsfoton till kampanjer för olika palestinska fångars frigivning.

OBS! Kom i god tid! Sent insläpp kan inte garanteras. Kommer du istället för tidigt så kan du om du vill umgås med andra som väntar på att bli insläppta till filmen.

Datum: Torsdag 6:e december
Tid: 17:30
Plats: Hagabion (Linnégatan 21, Göteborg)
Kostnad: GRATIS!