1 February, Gothenburg: Demonstration against Trump’s “Deal of the Century”

Saturday, 1 February
1:00 pm
Gustaf Adolfs torg
Goteborg, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/170475410928798/

The Coordination Committee for Palestinian Associations in Gothenburg calls on all to attend this demonstration against Trump’s “deal of the century!”

US President Donald Trump recently presented his so-called “peace plan” called the “Deal of the Century.” It is nothing more than another attack on the Palestinian people and must be condemned by all progressive forces.

Join the Coordination Committee for Palestinian Associations in Gothenburg to condemn this so-called deal and stand with Palestine and its people in the fight against Israel’s colonial occupation!

Solidarity posters, banners and flags are welcome, but please bring only Palestinian national flags.

Samordningskommittén för palestinska föreningar i Göteborg arrangerar och bjuder in till sin manifestation mot Trumps ”århundradets uppgörelse”!

USA:s president Donald Trump har nyligen presenterat sin påstådda ”fredsplan” som kallas ”århundradets uppgörelse”. Det är inget annat än ännu ett angrepp på det palestinska folket och måste fördömas av alla progressiva krafter.

Anslut dig till Samordningskommitté för palestinska föreningar i Göteborgs manifestation, fördöm ”århundradets uppgörelse” och stå med Palestina och dess folk i kampen mot Israels koloniala ockupation!

Solidariska plakat, banderoller och fanor på manifestationen är välkomna, men ta endast med palestinska nationsflaggor.

Plats: Gustaf Adolfs torg
Datum: Lördagen 1:a februari
Tid: 13:00