Samidoun welcomes newest chapter in Stockholm, Sweden, organizing for Palestinian prisoners!

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network is honored to welcome our newest chapter and our second in Sweden, Samidoun Stockholm, which announced its formation on 18 July 2020. Samidoun warmly salutes the new chapter as an important step to build solidarity with the Palestinian prisoners and the Palestinian liberation struggle, particularly in Sweden.

Samidoun Stockholm may be found on social media:

Samidoun Stockholm joins our comrades in Samidoun Göteborg – based in Gothenburg, Sweden, who may be found on the web at https://samidoun.net/sweden as well as on Facebook and Instagram.

We look forward to struggling together to free political prisoners and free Palestine, from the river to the sea!

Samidoun Stockholm issued a brief statement, presented in English translation and then in Swedish. We invite all in Stockholm who want to organize for Palestine and for the prisoners to contact Samidoun Stockholm and get involved!

Who are we and what do we stand for?
Samidoun is a network for action in solidarity with Palestinian prisoners. We see the prisoners’ struggle as an important element in the battle against Israeli colonial occupation. It is not a crime to be a freedom fighter, and, therefore we demand that all political prisoners in Israel, the occupied territories, the United States and Canada be released. We also stand in solidarity with the struggles of the Black and Indigenous peoples in the United States, the fight for a free Western Sahara, the Kurdish people’s struggle for self-determination, and the independence of all oppressed peoples from imperialism.
Now that Israel is trying to push through further illegal annexations of Palestinian territory, international solidarity is more important than ever. The only justice is a free, united and socialist Palestine.
Why the prisoners’ struggle?
Israel imprisons Palestinian politicians, civilians, community activists, writers, artists, poets and musicians. Every year, 500-700 Palestinian children are put in military detention where they are regularly interrogated without adult presence, neglected, and abused. Last month, 142 children were held in such conditions, and the number was higher in the previous month. Anyone who doesn’t want their land stolen can be criminalized and repressed. Approximately 95 % of Palestinian prisoners in Israel are subjected to mistreatment and/or torture. Children are not excluded from ′′ exceptional interrogation methods ′′ such as physical violence, sleep deprivation, being bound in positions that can cause lifelong injuries, etc. The prisoners’ struggle stands against this.
′ Why didn’t you bang on the side of the tank? Why didn’t you say anything?”-Ghassan Kanafani, Palestinian writer and freedom fighter illegally murdered by Mossad at age 36
We support the Samidoun network’s principles and methods. Read more at Samidoun.net.
Contacts:
Samidoun Stockholm – samidoun08@protonmail.com
Samidoun Gothenburg – samidoungbg@gmail.com
Välkomna till Samidoun Stockholm – en grupp för praktisk solidaritet med palestinska fångar. Nedan kommer en introduktion om oss!
Vilka är vi och vad står vi för?
Samidoun är ett nätverk för utövandet av solidaritet med Palestinska fångar. Vi ser fångkampen som ett viktigt moment i kampen mot Israelisk kolonial-ockupation. Det är inte ett brott att vara frihetskämpe och därför kräver vi att alla politiska fångar i Israel, de ockuperade områdena, USA och Kanada släpps fria. Vi står även i solidaritet med de svartas och ursprungsbefolkningens kamper i USA, kampen för ett fritt Västsahara, det Kurdiska folkets kamp för självbestämmande och alla förtryckta folks självständighet från imperialismen.
Nu när Israel försöker driva igenom ytterligare illegala annekteringar av Palestinskt territorium är den internationella solidariteten viktigare än någonsin. Den enda rättvisan är ett fritt, enat och socialistiskt Palestina.
Varför fångkamp?
Israel fängslar palestinska politiker, civila, fredliga aktivister, författare, konstnärer, poeter och musiker. Varje år sätts 500-700 palestinska barn i militärfängelsen där de regelbundet förhörs utan vuxennärvaro, vanvårdas och misshandlas. Förra månaden sattes 142 barn i sådana fängelser, och talet var högre den föregående månaden. Alla som inte vill ha sitt land stulet kan anses vara kriminella. Ungefär 95% av palestinska fångar i Israeliska fängelsen utsätts för vanvård och/eller tortyr. Barn är inte undantagna från ”exceptionella förhörsmetoder” såsom fysiskt våld, bli tvingade att vara vakna, bundna i positioner som kan ge livslånga skador, osv. Fångkamp är att motsätta sig detta.
”Varför bankade du inte på stridsvagnens sida? Varför sade du inget?” – Ghassan Kanafani, Palestinsk författare och frihetskämpe som illegalt mördades av Mossad vid 36 års ålder.
Vi ställer oss bakom Samidounnätverkets principer och metoder. Läs mer på Samidoun.net.
Samidoun Stockholm – samidoun08@protonmail.com
Samidoun Göteborg – samidoungbg@gmail.com