20 November, Copenhagen: International Forum – 50 years of anti-imperialist solidarity

Saturday, 20 November
10 am to night
Kapelvej 44
Copenhagen, Denmark
Info: https://www.facebook.com/events/304098241277763/

In September 2020, it has been 50 years since the International Forum was founded. In the 1970s, anti-imperialism was a central part of the activities of the left. Tens of thousands demonstrated against the Vietnam War outside the U.S. Embassy in Copenhagen. The World Bank Congress held in September 1970 in Copenhagen led to street fights.

Later solidarity was shown towards Palestine, Chile, the liberation struggle in Angola, Mozambique, Namibia, Zimbabwe and the struggle against apartheid in South Africa, which also led to the formation of IF – a coalition of anti-imperialist solidarity groups in Denmark. Solidarity with different movements in Latin America has also been at the heart of IF for many years; these include Chiapas, El Salvador, Nicaragua, Guatemala and Peru.

Over the past 50 years, groups in IF have emerged as international struggles flared. Hundreds of activists have been a part of IF over the years. IF is thus created in continuity with international solidarity over half a century across generations. At the same time, IF has opened its premises to many small political groups that have not been able to afford their own premises and thus helped to strengthen the extra-parliamentary left in general.

Today, IF has an active Colombia-, Mexico-, Southeast Asia- and Middle East-group as well as a local group in Copenhagen, which is engaged in the Palestinian struggle i.a.. IF also operates a shop with books and solidarity goods. IF organizes meetings on anti-imperialist struggles around the world, conducts campaigns, carries out demonstrations and actions, and facilitates study groups on political theory.

All of this, we would like to celebrate with you on Saturday 20 November!

The program is divided into two parts.

First, we are inviting for a conference on anti-imperialist solidarity work including talks and debates with comrades from various international groups working with, among others, the Philippines and Palestine as well as an anti-imperialist front in Spain.

Later, the event will turn into a party as we will serve a delicious banquet and open up the dance floor with a blast of a concert from the ever so popular Trypical Cumbia!

Conference on anti-imperialist solidarity work (Language: English)
10.00-10.30 Welcome and introduction to IF
10.30-11.30 Frente Antiimperialista Internacionalista, Spain
11.30-12.30 Gabriela, Germany/Phillipines
12.30-13.15 Lunch, food can be bought
13.15-14.15 SAC, Sweden
14.15-15.15 Collectif Palestine Vaincra, France
15.15-15.30 Coffee Break
15.30-16.30 Josef Tarrak, Greenland
16.30-17.30 Plenary discussion

50 year anniversary party:
18.00-19.30 Dinner, food can be bought
20.00-21.00 Concert with Josef Tarrak
21.00-23.00 Concert with Trypical Cumbia
23.00-24.00 Local DJs will play music until the last dance of the night

We encourage everyone to show up with a valid corona passport, to make the risk of infection smaller.

We do not tolerate: Racism, homofobia, sexism or transfobia.

**

Internationalt Forum – 50 års antiimperialistisk solidaritet

I september 2020 var det 50 år siden, Internationalt Forum blev dannet. I 1970’erne var anti-imperialisme en central del af venstrefløjens aktiviteter. I titusindvis demonstrerede mod Vietnam-krigen uden for US-ambassaden i København. Verdensbankens kongres i september 1970 i København førte til gadekampe.

Senere voksede solidariteten med Palæstina, Chile, befrielseskampen i Angola, Mozambique, Namibia, Zimbabwe og kampen mod apartheid Sydafrika, hvilket også førte til oprettelsen af IF – en koalition af antiimperialistiske solidaritetsgrupper i Danmark. Solidariteten med bevægelserne i Latinamerika har ligeledes været central i IF i mange år; det gælder Chiapas, El Salvador, Nicaragua, Guatemala og Peru.

Gennem disse 50 år er grupper i IF opstået, som internationale kampe er blusset op. I hundredvis af aktivister har været igennem IF i løbet af disse mange år. IF er dermed skabt i kontinuitet med den internationale solidaritet gennem et halvt århundrede på tværs af generationer. Samtidig har IF været åbent for at låne sine lokaler ud til mange små politiske grupper, der ikke har haft råd til egne lokaler og dermed været med til at styrke den udenomsparlamentariske venstrefløj generelt.

I dag har IF en aktiv Colombia-, Mexico-, Sydøstasien- og Mellemøst- gruppe samt en lokalgruppe i København, som bl.a. er engageret i den palæstinensiske kamp. IF driver desuden en butik med bøger og solidaritetsvarer. IF arrangerer møder om antiimperialistiske kampe verden over, laver kampagner, demonstrationer, aktioner og har studiekredse om teori.

Alt det vil vi gerne fejre sammen med jer lørdag den 20. november!

Programmet er delt op i to.

Først på dagen byder vi på konference om antiimperialistisk solidaritetsarbejde med deltagelse af kammerater fra forskellige internationale grupper med tilknytning til bl.a. Philippinerne og Palæstina samt en antiimperialistisk front i Spanien.

Om aften slår vi over til fest, server festmiddag og åbner op for dansegulvet med et brag af en koncert fra byens populære Trypical Cumbia!

Konference om antiimperialisme (Sprog: Engelsk)
10.00-10.30 Velkomst og intro til IF
10.30-11.30 Oplæg v. Frente antiimperialista, Spanien
11.30-12.30 Oplæg v. Gabriela, Tyskland/Filippinerne
12.30-13.15 Frokost. Mad kan købes
13.30-14.15 Oplæg v. SAC, Sverige
14.15-15.15 Oplæg v. Collectif Palestine Vaincra, Frankrig
15.15-15.30 Kaffepause
15:30-16:30 Oplæg v. Josef Tarrak, Grønland
16.30-17:30 Plenum diskussion

50 års jubilæumsfest for Internationalt Forum
18.00-19.30 Festmiddag. Mad kan købes
20.00-21:00 – Koncert med Josef Tarrak
21.00-23.00 – Koncert med Trypical Cumbia
23.00-24.00 – Lokale DJ’s spiller op til de sidste dansetrin

Vi opfordrer alle til at komme med et gyldigt coronapas, så risikoen for smitte bliver mindre.

Vi accepterer ikke: racisme, homofobi, sexisme eller transfobi.