5 January, Växjö: Take Action – Freedom for Hisham Abu Hawash!

Wednesday, 5 January
5 pm
Stortorget
Växjö, Sweden

In solidarity with the Palestinian hunger striker, Hisham Abu Hawash and all Palestinian prisoners in the Israeli occupation prisons! Hisham, who has been on hunger strike for more than 140 consecutive days, protesting against Israeli unjust “administrative detention” policies, is nearing death any day now as he has entered a very dangerous phase!

Hisham is not alone in this struggle, as there are more and more Palestinian prisoners suffering because of this injustice that violates international humanitarian law and the Geneva Convention on the Rights of Prisoners of War!

We will not be silent about these gross violations!

Everyone who believes in human rights and the rights of the Palestinian people (including Palestinian prisoners) to freedom, is WELCOME to a demonstration to send a message to the world about what is happening in occupied Palestine and in Israeli prisons!

Place: Växjö, Stortorget!
Time: Wednesday 05-01-2022, at 17:00!

**

I solidaritet med den palestinske hungerstrejkaren, Hisham Abu Hawash och alla palestinska fångar i de israeliska ockupationsfängelserna! Hisham, som har hungerstrejkat i mer än 140 dagar i rad, och protesterat mot israeliska orättvisa “administrativa arresterings”-policyn, närmar sig döden när som helst då han har gått in i en klinisk dödsfasen!
Hisham är inte ensam i denna kamp, ​​eftersom det finns allt fler palestinska fångar som lider på grund av denna orättvisa som bryter mot internationella humanitära lagen och Genèvekonventionen om krigsfångarnas rättigheter!

Vi kommer inte att vara tysta om dessa grova kränkningar!

Alla som tror på mänskliga rättigheter samt palestinska folkets (inklusive palestinska fångars) rättigheter till frihet, är VÄLKOMNA till en manifestation för att skicka ett budskap till världen om vad som händer i ockuperade Palestina och i israeliska fängelserna!

Plats: Växjö, Stortorget!
Tid: Onsdagen 05-01-2022, kl 17:00!