26 May, Copenhagen: Meeting in Solidarity with Palestinian Prisoner Ahmad Sa’adat

AHMAD SA’ADAT, PALESTINIAN FREEDOM FIGHTER AND POLITICAL PRISONER IN ZIONIST OCCUPATION PRISON

Friday 26 May; 5 pm to 7 pm
In Solidaritetsbutikken, Griffenfeldsgade 41, Nørrebro, Copenhagen, Denmark (See Danish text below)

More info: https://www.facebook.com/boykotisrael.dk

Program:
– Powerpoint presentation (in English) on Ahmad Sa’adat, the general secretary of the Popular Front for the Liberation of Palestine, about his life and imprisonment, first in the PA prison in Jericho in the West Bank, from there kidnapped and transferred to Israeli prison. Sa’adat has participated in many hunger strikes and other prisoner actions and is considered a leader of the Palestinian prisoners’ movement.

– Two Internationalt Forum activists talk briefly about their visit to Ahmad Sa’adat in the PA prison in Jericho in the summer of 2005.

– Questions and debate on the mentioned themes: PFLP, the Oslo Accords, the Palestinian Authority (PA), the Palestinian prisoners’ movement and the international solidarity with political prisoners.

Coffee, tea, cakes and popcorn will be served at solidarity prices

Free Ahmad Sa’adat and all political prisoners in Israeli occupation prisons

Fight imperialism and Zionism!

Organizer: International Forum Political Prisoners Group

**

Kom til møde om

AHMAD SA’ADAT, PALÆSTINENSISK FRIHEDSKÆMPER OG POLITISK FANGE I ZIONISTISK BESÆTTELSESFÆNGSEL

Fredag den 26. maj kl. 17 – 19
I Solidaritetsbutikken, Griffenfeldsgade 41, Nørrebro

Program:
– Powerpoint præsentation (på engelsk) af Ahmad Sa’adat, PFLP’s generalsekretær, om hans liv og fængsling, først i selvstyrefængsel i Jericho på Vestbredden, derfra kidnappet og overført til israelsk fængsel. Sa’adat har deltaget i mange sultestrejker og andre fangeaktioner og betragtes som leder af den palæstinensiske fangebevægelse.

– To IF-aktivister fortæller kort om deres besøg hos Ahmad Sa’adat i selvstyrefængslet i Jericho i sommeren 2005.

– Spørgsmål og debat om de nævnte temaer: PFLP, Oslo-aftalen, Det palæstinensiske selvstyre (PA), den palæstinensiske fangebevægelse og den internationale solidaritet med politiske fanger.

Der serveres kaffe, the, kager og popcorn til solidaritetspriser

Løslad Ahmad Sa’adat og alle politiske fanger i israelske besættelsesfængsler

Bekæmp imperialismen og zionismen!

Arrangør: Internationalt Forums Politiske Fanger Gruppe See less