8 July, Göteborg: Cultural Afternoon in Honour of Ghassan Kanafani

As part of the Palestinian Coordination Group Göteborg, Samidoun Sweden is involved in organizing the following activity:

Welcome to a cultural afternoon in memory of Ghassan Kanafani!

Time: Saturday 8 July 14:00
Place: Syndikalistisk Forum, Linnégatan 21, Göteborg (entrance under Hagabion’s stairs, call the intercom to the right of the door).

Marking 51 years since the assassination of Ghassan Kanafani by the Israeli occupation, we invite you to an afternoon of revolutionary culture. We will show films about and from Palestine and we will exhibit art by the international revolutionary and artist Marc Rudin (1945-2023) who worked in the spirit of Ghassan in all arenas of liberation.

On July 8, 1972, the Israeli intelligence agency Mossad detonated a car bomb on a street in Beirut. Ghassan Kanafani and his 17-year-old niece Lamis were in the car. Both perished instantly.

Ghassan Kanafani was a Palestinian revolutionary liberation leader, a prominent member of the PFLP, and a non-fiction and fiction writer. Besides being a clear and distinct voice for a progressive and radical approach to the liberation of Palestine, as a struggle against the imperialist world system, the Zionist movement and reactionary forces in the region, Ghassan Kanafani stood for something that Palestinians and oppressed peoples have known and practiced in all times: culture, the hearts, minds and creative abilities of the people, are battlefields and weapons in the struggle for liberation.

“The Palestinian question is not only a question for Palestinians, but for every revolutionary, wherever he is, as a question that belongs to the exploited and oppressed masses of our time.” – Ghassan Kanafani

Som del av Palestinska samordningsgruppen Göteborg är vi med och ordnar följande aktivitet:

Välkomna till en kultureftermiddag till minne av Ghassan Kanafani!

Tid: Lördag 8 juli 14:00
Plats: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg (ingång under Hagabions trappa, ring på porttelefonen till höger om dörren).

För att uppmärksamma att 51 år har gått sedan ockupationsmakten Israels mord av Ghassan Kanafani bjuder vi in till en eftermiddag i revolutionens och kulturens tecken. Vi visar filmer om och från Palestina och vi ställer ut konst av internationella revolutionären och konstnären Marc Rudin (1945-2023) som verkade i Ghassans anda i befrielsens alla arenor.

8 juli 1972 sprängde israeliska underrättelsetjänsten Mossad en bilbomb på en gata i Beirut. I bilen satt Ghassan Kanafani och hans 17-åriga systerdotter Lamis. Båda omkom direkt.

Ghassan Kanafani var en palestinsk revolutionär befrielseledare, en framstående medlem i PFLP och en fack- och skönlitterär skribent. Förutom att vara en klar och tydlig röst för en progressiv och radikal ramp för Palestinas befrielse, som en kamp mot det imperialistiska världssystemet, den sionistiska rörelsen och reaktionära krafter i regionen, så stod Ghassan Kanafani för något som palestinier och förtryckta folk har vetat och utövat i alla tider: kulturen, människors hjärtan, sinnen och kreativa förmågor, är arenor och vapen i kampen för befrielse.

”Den palestinska frågan är inte enbart en fråga för palestinier, utan för varje revolutionär, var hen än befinner sig, som en fråga som hör till de exploaterade och förtryckta massorna i vår tid.” – Ghassan Kanafani