Idag pågår en internationell aktion för att kräva Khalida Jarrars frihet! Läs mer om Khalida Jarrar och den israeliska ockupationsmaktens fängsling av henne här: http://www.addameer.org/…/urgent-action-help-free-human-rig… Palestinavänner, feminister och antirasister, alla som motsätter sig orättvisa, förtryck och exploatering, uppmanas att kontakta politiker och tjänstepersoner i sina regeringar för att lyfta kravet om Khalida Jarrars frigivning. Här i Sverige kan du ringa 08-405 10 00 för att nå Regeringskansliets växel. Där du kan be att få kontakt med: • Margot Wallström, utrikesminister • Annika Söder, kabinettsekreterare för Utrikesdepartementet • Ann Linde, EU- och handelsminister • Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Du kan även maila Utrikesdepartement här: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se För fler kontakuppgifter, se även: • https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/ • https://www.riksdagen.se/…/utskotten-eu-…/utrikesutskottet/… • http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search.html?country=SE Osäker på vad du ska säga? Här är några tips: • Khalida Jarrar är en palestinska parlamentarisk ledamot och en politisk ledare. Hon har hållts fången av Israel utan formella anklagelser eller någon rättegång sedan juli 2017. • Politiker måste aktivt verka för Khalida Jarrars...