Palestinske fången Fares Baroud avled igår vid 51 års ålder efter långvariga allvarliga sjukdomstillstånd och 28 år i israeliskt fängelse. Bland hans åkommor fanns leversjukdomar och synförlust, tillstånd som förvärrades av förhalningar av och även vägran till behandling av fångmyndigheter i både Israel och Palestinska myndigheten. Fares Baroud uppmärksammade under sin tid i fängelse den israeliska ockupationsmaktens vanskötsel av palestinska fångar med sjukdomar och funktionsnedsättningar och deltog i flera protester och hungerstrejker med och för sina medfångar. För sitt motstånd flyttades Baroud ofta mellan fängelser och placerades vid flertalet tillfällen i isolering. Baroud är den 218:e fången som omkommer i israeliskt fängelse, och hans bortgång följs av rapporter om ökande ilska och växande protester bland palestinska fångar, vilket redan har mötts av repression på Ramon- och Nafha-fängelsena.

Samidoun Göteborg backar uppmaningen från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network om protester mot Israels systematiska våld mot palestinier i och utanför israeliska fångsystemet! Kampen för frihet och rättvisa åt de nära 6000 palestinska fångarna är ett med kampen för ett Palestinas befrielse!

Läs och dela gärna denna och andra artiklar från våra internationella kamrater om israeliska fångmyndigheters behandling palestinska fångar som Fares Baroud, Walid Khaled Sharaf, Khalida Jarrar, Moataz Obeidu och Israa Jaabis.

Samisk flagg. Det samiske flagget. Karasjok, Finnmark. Foto: © Espen Bratlie / Samfoto

Idag den 6:e februari har det varit samernas nationaldag, något som uppmärksammas på olika vis över hela Sápmi. För oss i Sverige som arbetar för palestinska fångars och det palestinska folkets befrielse är detta en dag värd att uppmärksamma särskilt. För Sverige är inte endast medskyldigt till kolonialismen som bedrivs av Israel i Palestina, Sverige och andra nordiska stater som Norge är själva skyldiga till förtryck och exploatering av ursprungsbefolkning inom landets egna gränser. Denna dag lämpar sig särskilt för att minnas det brutala våld kolonialmakter är beredda till och att det i slutändan är de mest förtryckta och exploaterade som får stå för notan efteråt. Men det är samtidigt tillfälle att minnas motståndets envishet och kreativitet såväl som den internationella solidaritetens styrka och betydelse.

Mot kolonialvälde i Sápmi och Palestina!

För alla förtryckta folks befrielse!

Organisatörer för Den stora återvändarmarschen kallar på omvärlden att stå med marschens deltagare, med Gazas folk och med den palestinska befrielsekampen lördag den 30:e september i år! Den 30:e mars är nämligen såväl den första årsdagen för Den stora återvändarmarschen som den 43:e årsdagen för Landdagen, en historisk dag för den palestinska befrielsekampen som delvis agerade förebild för dagens folkliga massdemonstrationer i Gaza.

Läs mer om den senaste tidens demonstrationer i Den stora återvändarmarschen och om den israeliska repressionen hos Just World Educational.

Gör som vi i Samidoun Göteborg och anmäl er till årets omgång av Israeli Apartheid Week som går av stapeln 18:e mars och pågår till 8:e april! Den internationella kampanjens tema i år är ”Sluta beväpna kolonialism” och syftar till att uppmärksamma den palestinska befrielskampens krav på ett militärembargo av Israel. Kampanjens tema uppmärksammar å ena sidan vapenhandelns och militärhjälpens roll i att finansiera och stötta den mordiska militärockupationen och bosättarkoloniala politiken mot det palestinska folket. Å andra sidan pekar det även på hur israeliska teknologier och tekniker som prövats i förtrycket och exploateringen av palestinier senare exporteras till regeringar världen runt för användning mot såväl sina egna som andra länders befolkningar.

Hör av dig till oss eller till arrangörerna själva (till exempel på: iawinfo@apartheidweek.org) för frågor och för att komma igång!

Bygg stödet för den internationella ekonomiska, kulturella och politiska isoleringen av apartheidstaten Israel!

Frihet åt alla palestinska fångar och åt hela Palestina!

För ett år sedan hade vi i Samidoun Göteborg vår första aktivitet, en manifestation som var vårt bidrag till den då pågående internationella solidaritetsvågen för Ahed Tamimi (läs gärna vår sammanfattning av vårt första år här: https://samidoun.net/sweden/ett-ar-av-fangsolidaritet/). Ett år senare har Ahed precis fyllt 18 år och hon och hennes mamma Nariman Tamimi är inte längre i israeliskt administrativt förvar. Ett år senare fortsätter Israels rasistiska och plundrande militärockupation av Palestina, och likaså fortsätter palestiniernas befrielsekamp för fred, frihet och rättvisa. Ikväll, ett år senare, står vi i Samidoun Göteborg åter som del av den internationella solidaritetsrörelsen för Palestinas befrielse och manar denna gång till bojkott av Eurovision Song Contest i Israel.

Intervjun är översatt av medlemmar i Samidoun Göteborg och publicerades ursprungligen på tidskriften Clartés hemsida under den internationella aktionsveckan för Ahmad Sa’adat den 15:e januari 2019.

Följande intervju med den fängslade palestinske vänsterledaren Ahmad Sa’adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), publicerades första gången i den italienska tidskriften Il Manifesto den 9 november 2018. Sa’adat fängslades av Israel 2006, då han och flera andra kamrater tillfångatogs i en våldsam israelisk attack på Palestinska myndighetens fängelse i Jeriko.

Före den israeliska attacken var han fånge hos den Palestinska myndigheten. De fängslade honom 2002 med brittiskt och US-amerikanskt överinseende. Fängslandet av ledande palestinier, likt Sa’adat, var en faktor som bidrog till framgången för Hamas i valen till den lagstiftande församlingen 2006. Mindre än en vecka innan kandidaterna skulle sväras in skedde det israeliska angreppet på Jeriko-fängelset, ett angrepp som kostade två palestinier livet.

Sedan dess har Sa’adat blivit dömd till ett 30-årigt fängelsestraff i Israel, trots att han inte åtalats för attentatet mot Rehavam Ze’evi. Den notoriskt högerextreme turistministern dödades av PFLP-kämpar efter det att den israeliska armén den 29:e augusti 2001 dödat PFLP:s generalsekreterare Abu Ali Mustafa i hans Ramallah-kontor med hjälp av helikopterburna missiler tillverkade och tillhandahållna av USA. Flera av Sa’adats kamrater erhöll livstidsstraff efter räden.

Israeliska ämbetspersoner har upprepade gånger visat sin rädsla för Sa’adats politiska inflytande. Han hölls tre år i isolering som bröts efter masshungerstrejken Karameh (arabiska för ”värdighet”) 2012. Han skriver och meddelar uttalanden från fängelset, tack vare hans medfångar och kamraters kreativa arbete för att säkerställa att palestinska fångars texter och analyser inte isoleras från omvärlden. Intervjun följer nedan:

1) Hur betraktar du den rådande situationen i Palestina och attityden från USA:s regering under Donald Trump?

Först och främst vill jag tacka dig för den här intervjun. Det är ytterst nödvändigt att kommunicera med italienska läsare och förklara den palestinska vänsterns vision för Palestina och regionen. Vi ser USA, under Trumpadministrationen, som en extremt farlig makt, inte bara för det palestinska folket och för vår egen region, utan för alla jordens folk. Det sägs ofta att den enda skillnaden mellan Trump och tidigare administrationer är att Trump avslöjar det sanna, fula anletet hos kapitalismen och imperialismen. Den tar plundring, hegemoni och utsugning till extrema höjder.

Trumps deklaration om erkännandet av Jerusalem som Israels huvudstad och flytten av USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem, är den naturliga fortsättningen på 100 är av kolonisering av Palestina och Balfourdeklarationen från 1917. Det är en grundläggande del av det pågående försöket att eliminera palestinska rättigheter och att accelerera den etniska rensningen av vårt folk, särskilt i Jerusalem. Trumps försök att förinta den palestinska saken förkastas politiskt av palestinier från ett brett spektrum. Vårt folk förkastar och motsätter oss detta försök. Inte bara med ord, utan med handling: lanseringen av ett sant, heroiskt folkligt uppror i Gaza, Stora återvändarmarschen, i första Intifadans anda och med PFLP:s och flera andra palestinska politiska krafters deltagande.

2) Vilken nuvarande strategi skulle tillåta att en stark palestinsk befrielserörelse återuppbyggs?

Huvuduppgiften vi ställs inför idag är att återuppbygga den nationella befrielserörelsen i Palestina. Det huvudsakliga palestinska nationella målet idag är att återigen styra in Palestina på befrielsens väg genom att återupprepa och fastställa den palestinska kampens kärna. Det vill säga flyktingarnas återvändo och byggandet av ett befriat, demokratiskt och sekulärt samhälle i Palestina – inte den ”palestinska staten med 1967 års gränser intill Israel”.

En historisk och förödande spricka har skapats i den palestinska rörelsen efter undertecknandet av Osloavtalet 1993. Detta har förvanskat den egentliga meningen med vår kamp och konfliktens kärna. En hel palestinsk generation har fötts och vuxit upp sedan  sedan undertecknandet av det där katastrofala dokumentet den 13:e september 1993 i Washington. Sedan dess har den palestinska rörelsen varit splittrad och kaotisk.

Gällande de omedelbara uppgifterna så är det avgörande att återupprätta den palestinska nationella befrielsefronten, eller om man så vill PLO (Palestinska befrielseorganisationen), i syfte att ombesörja de nödvändiga förhållandena för den palestinska rörelsens och revolutionens renässans. Vi har ett annorlunda perspektiv än både Fatah och Hamas och är hängivna en verklig nationell enihet, en enhet som inkluderar vårt progressiva ramverk och som måste baseras på folklig representation och delaktighet. Alla palestinska klasser måste delta i denna process och de folkliga klasserna får inte exkluderas från rörelsens ledarskap så som de har de senaste 40 åren. Palestinas frihet kommer att vinnas av folket, inte eliterna.

3) Vilken alternativ politisk riktning föreslår PFLP?

Vi anser att det främsta villkoret för förändring är folklig delaktighet som möjliggör för palestinier att, på ett effektivt och meningsfullt sätt, delta i kampen och det politiska beslutsfattandet. Detta kräver inte bara kamp mot ockupationen utan också kamp för att återfå rätten att delta i vår egen palestinska rörelse. Ta till exempel Jordanien, där finns över fyra miljoner palestinier vilkas behov och krav ter sig frånvarande. De måste dock bli hörda. Detta gäller också för palestinierna i Libanon, Syrien eller annorstädes, liksom de i Palestina.

Folkets delaktighet och ledarskap är nödvändigt för återuppbygga motståndsrörelsen mot sionistisk kolonisering och i syfte att implementera en strategi för Palestinas frigörelse. Detta måste ske i Palestina såväl som i diasporan, i Europa eller var än palestinier är bosatta. Om våra samhällen alltid hotas av all sorts kriminalisering, repressiva lagar och högerattacker så kommer våra uppgifter att vara svårare. Hörnstenen för vår vision vilar just på folkets rätt att delta i utvecklingen av sin framtid. Vi kämpar för denna den mest avancerade, demokratiska processen för deltagande, till skillnad från de som påtvingat en elitistisk hegemoni över det palestinska folket.

4) Folkfronten för Palestinas befrielse har firat sitt femtionde år sedan dess grundande. Hur utvärderar du Frontens situation idag?

Fronten avslutade sitt sjunde konvent i början av 2014 och vi närmar oss nu det åttonde konventet. Det kommer innebära en möjlighet för alla våra kamrater inom och utanför Palestina att bedöma våra styrkor och svagheter och utvärdera våra framsteg och bakslag.

Vi kan konstatera att de senaste fem åren har Fronten fått utstå oerhörda svårigheter och utmaningar som har uttryckt en politisk och ekonomisk belägring: repression, massarresteringar av kadrer och mördandet av kadrer. Trots det har vår militära förmåga i Gaza vuxit, detta på grund av att vi där inte lever under samma villkor som under ockupationens och Palestinska myndighetens säkerhetssamordning på Västbanken. Flera kamrater, inklusive mig själv, är fängslade tack vare denna säkerhetssamordning mellan Palestinska myndigheten och ockupationen, men vi är inte ensamma i detta. Hundratals andra kadrer har blivit utsatta för fängslanden eller annan repression.

Organisatoriskt sett har vi gjort framsteg gällande föryngringen och ungdomars deltagande i olika aspekter av vårt arbete. Det är alltid svårt att avancera under våra förhållanden, vilket leder till att vi ständigt är i en fas av att bygga och återuppbygga vår organisation.

5) Hur har PFLP förändrats från dess grundande fram till idag?

Under den tiden har fronten förändrats något oerhört, vi pratar om ett halvt sekel. Vårt partis historia kan delas in i fyra skeden. Det första kan kallas för den ”jordanska eran”, mellan 1967 och 1973. Den andra utgjorde erfarenheterna från den palestinska revolutionen och PFLP:s närvaro i Libanon mellan 1973 och 1982. Den tredje var det första stora folkliga upproret mellan 1987 och 1993. Sedan dess har vi levt i den fjärde fasen under den så kallade Osloprocessen.

Dessa förändringar har påverkat organisation på många olika plan: teoretiska, politiska och organisatoriska. Följande har påverkat både Fronten och andra: krigen i regionen, de arabiska staternas fredspakter med Israel, Sovjetunionens och det större socialistiska blockets fall och likvideringsprocessen (även benämnd som ”fredsprocessen”). Alla dessa och många andra faktorer har påverkat Fronten, dess styrka och dess analys.

Vissa positioner som vi tog under perioder av reträtt fick Fronten att framstå som mer ”pragmatisk”, men det berodde i själva verket på interna motsättningar inom Fronten. Vi diskuterade detta offentligt i dokumenten från femte, sjätte och sjunde konventet. Fronten ägnar sig konstant åt självkritik och vi tvekar inte att peka ut våra brister. Vår slutsats som vi kommit fram till sedan 1992 är dock att partiet liksom folket, lever i en allomfattande kris, teoretiskt, politiskt, finansiellt och på andra vis. Denna kris kan endast överkommas genom kamp på alla plan.

6) Hur ser du på rollen som fångrörelsen i israeliska fängelser spelar?

Fångrörelsen i israeliska fängelser har, historiskt sett, spelat en stor och central roll i kampen mot sionistiskt förtryck. Detta visar sig inte bara i våra dagliga konfrontationer med ockupanten och fångarnas ansvar som revolutionens första och framskridna led men också i vår roll i Palestinas allmänna politiska scen.

Vi måste minnas att den nationella konsensusöverenskommelsen för palestinsk nationell enhet har kallats ”Fångdokumentet”. Det skisserades i fängelser och utgjorde grunden för alla senare diskussioner om den palestinska rörelsens nationella enhet. Fångrörelsen har genomlevt och erfarit en mångfald av kampanjer, hungerstrejker och avrättningar av fångar genom tortyr.

Vi politiska fångar har kallats den palestinska revolutionens förtrupp och hjärta. Detta för att Israel alltid gör de palestinska rörelserna och deras ledare till mål för fängslanden – studentrörelser, kvinnorörelser, arbetarrörelser, ungdomsrörelser. Fängelser har i grund och botten utgjort en plats där alla dessa delar av vår rörelse träffas och för grundliga diskussioner. Detta är skälet till att palestinier ofta kallar fängelser för ”revolutionens skolor”.

Vi är inte åtskilda från befrielserörelsen utanför fängelset. Palestinska fångar kommer från hela Palestina – Västbanken, Gaza, Jerusalem, Triangeln, Naqab-öknen, Galileen, hela vårt land. Vi räknar också palestinska politiska fångar i fängelser i USA och Frankrike till vår rörelse, i synnerhet Georges Ibrahim Abdallah, fängslad i Frankrike i över 34 år.

Om drygt en vecka, den 2:e februari, inleds Melodifestivalen med en första deltävling i Göteborg. Vinnaren i svenska Melodifestivalen deltar vanligtvis som Sveriges representant i Eurovision Song Contest, och som vi alla vet är det sistnämnda planerat att äga rum i Israel i år. Vi i Samidoun Göteborg uppmanar därför alla Melodifestivaldeltagare och -åskådare att bojkotta Eurovision Song Contest i Israel. Vidare uppmanar vi alla att sprida vår uppmaning vitt och brett och göra vad ni kan för att uppmärksamma bojkottkampanjen.

Ett enkelt första steg är att dela detta inlägg där vi har samlat några sidor att följa, upprop att skriva under och aktioner att medverka i. Något som saknas? Hör av dig till oss!

Sidor:
Aktionsgruppen Flytta Finalen
Palestinagrupperna i Sverige
Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement (och deras hemsida om Eurovision: https://bdsmovement.net/boycott-eurovision-2019)

Upprop:
https://www.mittskifte.org/petitions/bojkotta-eurovisionfinalen-i-israel-2019
https://www.skrivunder.com/bojkotta_eurovision_2019_stoppa_ockupationen
https://secure.everyaction.com/p/N3q5tyBFYEqYpvJgTyR8wQ2

Aktioner:
https://www.facebook.com/events/769041543458298/
https://www.facebook.com/events/1069998066529323/
https://www.facebook.com/events/1337164436408791/
https://www.facebook.com/events/613878552374727/
https://www.facebook.com/events/469749640222185/

För ett år sedan, 24:e januari 2018, startade några av oss initiativet Frihet åt Ahed Tamimi Göteborg. Vi skapade en Facebook-sida och kallade till en manifestation för att uppmärksamma den israeliska ockupationsmaktens fängsling av den då 16:åriga palestinska flickan Ahed Tamimi. Fallet hade vid det laget redan fått stor uppmärksamhet världen runt, men svenska initiativ lyste med sin frånvaro. För oss var det ett självklart tillfälle att uppmärksamma att Aheds brott, likt så många andra palestiniers, var att trotsa Israel, en apartheidregim som upprätthålls genom militär ockupation. En regim, vars bosättarkoloniala våld är uppbundet i andra imperialistiska projekt såsom Fort Europa och otaliga västerländska militäräventyr i Mellanöstern och Nordafrika i vad som rubriceras som krig mot “terrorism” och “extremism”. En regim, vars etniska rensning, förtryck och exploatering motiveras med falska etnonationalistiska anspråk på att vara alla judars hemland. En regim, vars fränder inte återfinns bland de som bekämpar rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, utan bland den antisemitiska regeringen i Ungern, det nazistiskt dominerade Ukraina och Brasiliens Jair Bolsonaro, som är beredd att offra Amazonas djungel för privata vinstintressen. Med sin “örfil som hördes världen runt” visade Ahed Tamimi att det är möjligt att göra motstånd, och med sina ord innanför och utanför fängelsemurarna har Ahed påmint om nödvändigheten av att alla vi som vill kämpa för befrielse och en rättvis framtid binder samman våra kamper på alla sätt vi kan.


Efter vår första manifestation tidigt förra året har vi anordnat ett flertal andra arrangemang: Flera manifestationer av olika slag, själva och tillsammans med andra; brevskrivarkvällar för Ahed Tamimi och andra palestinska fångar; filmvisningar och samtal för att fördjupa kunskapen om Palestina och bredda förståelsen av hur kampen för ett fritt Palestina hör ihop med så många andra kamper för rättvisa och befrielse. Vi har knutit många olika kontakter lokalt och internationellt i samband med vårt arbete. Bland annat med det internationella nätverket Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network. Efter att ha konstaterat många gemensamma ståndpunkter beslöt vi i samband med frigivningen av Ahed och hennes mamma Nariman Tamimi i slutet av juli 2018 att ombilda oss som en fristående lokalgrupp i nätverket, Samidoun Göteborg.


Ett år senare, den 24:e januari 2019, har vi i Samidoun Göteborg precis avslutat uppmärksammandet av den internationella aktionsveckan för den palestinske fången, tillika PFLP: s generalsekreterare, Ahmad Sa’adats frihet. Vi har tillsammans med många internationella grupper på många olika sätt uppmärksammat frågan och alltid pekat på kopplingen mellan enskilda viktiga palestinska fångar såsom Ahed Tamimi och Ahmad Sa’adat å ena sidan och alla palestinska fångar, den palestinska befrielsekampen och alla internationella kamper för fred, frihet och rättvisa å den andra. Vi hoppas, och tror, att vårt arbete har bidragit till att väcka intresse, uppmärksamhet, engagemang och förhoppningar för solidaritetsarbetet med alla palestinska fångar och med den palestinska befrielsekampen. I den närmsta framtiden stödjer vi arbetet för en bojkott av Eurovision Song Contest i Israel som del av den internationella BDS-kampanjen för ett slut på ockupationen av Palestina, för ett slut på apartheidregimen och för alla palestinska flyktingars rätt att återvända. Under februari kommer vi även uppmärksamma den framstående palestinska feministen och vänsterparlamentarikern Khalida Jarrar, som i slutet av februari kommer ha suttit i 16 månader av administrativt förvar som en del av Israels försök att kväsa motstånd genom angrepp på motståndsledare. I båda dessa frågor arbetar vi med andra och uppmuntrar andra att med även de minsta medlen bidra till solidaritetsarbetet med den palestinska befrielsekampen.


Slutligen så fortsätter vi att driva viktiga frågor om imperialism och internationell solidaritet med Palestina och palestinska fångar som fokus för vårt arbete. Vår solidaritet med palestinska fångar är samtidigt solidaritet med den palestinska befrielsekampens upprepat straffade, men ständigt kämpande, ledarskap såväl som med de palestinska massor som efter 70 år av israeliskt förtryck och mer än 100 år av internationell ockupation och kolonisering ståndaktigt fortsätter sin trotsiga existens och sitt kreativa motstånd. Vi kämpar med en radikal övertygelse om att kampen för Palestinas befrielse är en nödvändig kamp för alla världen över som kämpar mot förtryck och exploatering och för fred, frihet och rättvisa.

Frihet för alla palestinska fångar!

Frihet för Palestina!

Den som har följt januari månads rapportering om Palestina vet kanske att ockupationsmakten Israel har annonserat en ny offensiv mot det palestinska folket och dess befrielsekamp. Gilad Erdan, den israeliske ministern som ansvarar för repression internt inte minst genom fängelsemyndigheter såväl som externt mot den internationella solidaritets- och bojkottrörelsen, har den senaste tiden upprepade gånger utlovat strängare tag mot palestinska fångar. Dessa löften kommer inför stundande val där löften och propaganda om våld mot palestinier är hårdvaluta. Ockupationsmakten har också börjat göra verklighet av löftena om upptrappat våld och nyligen angripit Ofer-fängelsets fångar med specialstyrkor beväpnade med attackhundar, batongar, gummiklädda stålkulor och tårgasbomber. Uppskattningsvis har 150 palestinska fångar redan kommit till skada i en fångbefolkning på uppemot 1200, varav flera hundra barn.

Men motståndet bland fångarna lever, och ett flertal protester och motståndsaktioner har inletts av fångarnas starka och brokiga rörelse. Fångarna och deras sympatisörer kallar nu på omvärlden. Läs och sprid artikeln på engelska från våra internationella kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, anordna protestaktioner för att uppmärksamma de palestinska fångarna, dra igång eller stötta kampanjer i linje med den internationella BDS-rörelsen och anslut dig till den internationella solidaritetsrörelsen för Palestinas befrielse!

Frihet åt alla palestinska fångar!

Frihet åt Palestina!